Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 17/12/2021

Tên chương trình Ngày cập nhật
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 20/6/2022 20/6/2022 13:38:20
Tiếng hát sli lượn ngày 20/6/2022 20/6/2022 13:37:46
Tiếng then ngày 19/6/2022 19/6/2022 14:02:34
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 18/6/2022 18/6/2022 11:59:16
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 17/6/2022 17/6/2022 12:48:48
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 17/6/2022 17/6/2022 12:48:00
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 16/6/2022 16/6/2022 11:28:13
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 15/6/2022 15/6/2022 13:08:05
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 14/6/2022 14/6/2022 12:38:54
Tiếng hát sli lượn ngày 13/6/2022 14/6/2022 00:54:39
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 13/6/2022 14/6/2022 00:52:51
Tiếng then ngày 12/6/2022 12/6/2022 11:37:01
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 11/6/2022 11/6/2022 11:19:20
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 10/6/2022 10/6/2022 11:11:03
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 10/6/2022 10/6/2022 11:10:39
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 09/6/2022 9/6/2022 13:22:56
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 08/6/2022 8/6/2022 12:17:21
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 07/6/2022 7/6/2022 12:35:21
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 06/6/2022 6/6/2022 13:29:10
Tiếng hát sli lượn ngày 06/6/2022 6/6/2022 13:28:49
Tiếng then ngày 05/6/2022 6/6/2022 13:28:33
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 04/6/2022 4/6/2022 11:00:40
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 03/6/2022 3/6/2022 13:05:00
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 03/6/2022 3/6/2022 13:03:37

Lịch Phát sóng

 • T2

  23/01

 • T3

  24/01

 • T4

  25/01

 • T5

  26/01

 • T6

  27/01

 • T7

  28/01

 • CN

  29/01

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = 727.64 VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng