Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 14/12/2021

Tên chương trình Ngày cập nhật
Tiếng then ngày 24/7/2022 24/7/2022 13:01:32
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 23/7/2022 23/7/2022 13:28:06
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 22/7/2022 22/7/2022 11:24:55
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 22/7/2022 22/7/2022 11:24:24
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 21/7/2022 21/7/2022 13:36:07
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 20/7/2022 20/7/2022 13:26:35
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 19/7/2022 19/7/2022 13:55:10
Tiếng hát sli lượn ngày 18/7/2022 18/7/2022 11:45:13
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 18/7/2022 18/7/2022 11:43:30
Tiếng then ngày 17/7/2022 17/7/2022 14:20:29
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 16/7/2022 16/7/2022 13:20:07
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 15/7/2022 15/7/2022 14:02:37
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 15/7/2022 15/7/2022 14:02:12
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 14/7/2022 14/7/2022 14:27:11
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 13/7/2022 13/7/2022 13:52:16
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 12/7/2022 12/7/2022 13:46:53
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 11/7/2022 11/7/2022 16:32:22
Tiếng hát sli lượn ngày 11/7/2022 11/7/2022 16:31:21
Tiếng then ngày 10/7/2022 10/7/2022 13:52:31
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 9/7/2022 9/7/2022 13:23:59
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 8/7/2022 8/7/2022 15:20:19
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 8/7/2022 8/7/2022 15:17:36
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 7/7/2022 7/7/2022 14:26:27
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 6/7/2022 6/7/2022 15:49:57

Lịch Phát sóng

 • T2

  03/10

 • T3

  04/10

 • T4

  05/10

 • T5

  06/10

 • T6

  07/10

 • T7

  08/10

 • CN

  09/10

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = 649.71 VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng