Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 11/12/2021

Tên chương trình Ngày cập nhật
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 05/8/2021 5/8/2021 10:23:33
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 4/8/2021 4/8/2021 10:38:58
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 3/8/2021 3/8/2021 13:26:22
Tiếng hát sli lượn ngày 02/8/2021 2/8/2021 10:58:26
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 02/8/2021 2/8/2021 10:57:16
Chương trình Tiếng then ngày 01/8/2021 1/8/2021 08:42:31
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 31/7/2021 1/8/2021 05:03:38
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 30/7/2021 30/7/2021 13:02:03
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 30/7/2021 30/7/2021 13:01:36
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 29/7/2021 29/7/2021 13:11:10
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 28/7/2021 28/7/2021 13:56:44
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 27/7/2021 27/7/2021 10:00:21
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 26/7/2021 26/7/2021 13:54:06
Tiếng hát sli lượn ngày 26/7/2021 26/7/2021 13:53:23
Tiếng then ngày 25/7/2021 25/7/2021 11:30:26
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 24/7/2021 24/7/2021 11:18:05
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 23/7/2021 23/7/2021 13:03:23
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 23/7/2021 23/7/2021 13:02:12
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 22//7/2021 22/7/2021 10:51:14
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 21/7/2021 21/7/2021 10:35:11
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 20/7/2021 21/7/2021 00:34:43
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 19/7/2021 19/7/2021 09:58:47
Tiếng hát sli lượn ngày 19/7/2021 19/7/2021 09:58:23
Chương trình tiếng Then ngày 18/7/2021 18/7/2021 09:35:32

Lịch Phát sóng

 • T2

  15/07

 • T3

  16/07

 • T4

  17/07

 • T5

  18/07

 • T6

  19/07

 • T7

  20/07

 • CN

  21/07

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng