Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 11/12/2021

Tên chương trình Ngày cập nhật
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 12/10/2020 12/10/2020 19:07:09
Tiếng then ngày 11/10/2020 11/10/2020 20:25:23
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 10/10/2020 10/10/2020 18:16:20
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 09/10/2020 9/10/2020 19:50:06
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 09/10/2020 9/10/2020 19:49:43
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 08/10/2020 8/10/2020 21:24:54
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 07/10/2020 7/10/2020 20:06:23
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 06/10/2020 6/10/2020 17:24:23
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 05/10/2020 5/10/2020 17:14:43
Tiếng hát sli lượn ngày 05/10/2020 5/10/2020 17:13:31
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 04/10/2020 4/10/2020 19:23:02
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 03/10/2020 3/10/2020 20:15:02
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 02/10/2020 2/10/2020 21:08:16
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 02/10/2020 2/10/2020 21:07:09
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 01/10/2020 1/10/2020 18:15:04
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 30/9/2020 30/9/2020 17:29:36
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 29/9/2020 29/9/2020 19:30:31
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 28/9/2020 28/9/2020 17:34:04
Tiếng hát sli lượn ngày 28/9/2020 28/9/2020 17:33:40
Tiếng then ngày 27/9/2020 27/9/2020 18:34:39
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 26/9/2020 26/9/2020 19:31:37
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 22/9/2020 25/9/2020 17:15:03
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 25/9/2020 25/9/2020 17:14:06
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 24/9/2020 24/9/2020 17:34:22

Lịch Phát sóng

 • T2

  25/09

 • T3

  26/09

 • T4

  27/09

 • T5

  28/09

 • T6

  29/09

 • T7

  30/09

 • CN

  01/10

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng