Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 11/12/2021

Tên chương trình Ngày cập nhật
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 15/9/2021 16/9/2021 01:00:12
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 14/9/2021 14/9/2021 13:46:21
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 13/9/2021 13/9/2021 10:01:21
Tiếng hát sli lượn ngày 13/9/2021 13/9/2021 10:00:55
Chương trình tiếng Then ngày 12/9/2021 12/9/2021 12:57:21
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 11/9/2021 11/9/2021 16:01:22
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 10/9/2021 10/9/2021 09:43:03
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 10/9/2021 10/9/2021 09:42:41
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 09/9/2021 9/9/2021 11:22:02
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 08/9/2021 8/9/2021 10:57:48
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 07/9/2021 7/9/2021 15:10:47
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 06/9/2021 6/9/2021 10:33:45
Tiếng hát sli lượn ngày 06/9/2021 6/9/2021 10:32:47
Chương trình tiếng Then ngày 05/9/2021 5/9/2021 13:29:04
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 04/9/2021 4/9/2021 11:23:29
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 03/9/2021 3/9/2021 11:20:34
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 03/9/2021 3/9/2021 11:19:25
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 02/9/2021 2/9/2021 10:51:34
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 01/9/2021 1/9/2021 11:08:10
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 31/8/2021 31/8/2021 13:26:14
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 30/8/2021 30/8/2021 14:19:28
Tiếng hát sli lượn ngày 30/8/2021 30/8/2021 14:18:56
Chương trình Tiếng then ngày 29/8/2021 29/8/2021 08:17:18
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 28/8/2021 29/8/2021 08:16:06

Lịch Phát sóng

 • T2

  15/07

 • T3

  16/07

 • T4

  17/07

 • T5

  18/07

 • T6

  19/07

 • T7

  20/07

 • CN

  21/07

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng