Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 09/12/2021

Tên chương trình Ngày cập nhật
Tiếng hát sli lượn ngày 4/7/2022 4/7/2022 14:26:24
Tiếng then ngày 3/7/2022 3/7/2022 11:55:03
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 2/7/2022 2/7/2022 11:51:27
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 01/7/2022 1/7/2022 11:04:48
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 01/7/2022 1/7/2022 11:03:45
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 30/6/2022 30/6/2022 13:00:55
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 29/6/2022 29/6/2022 12:10:02
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 28/6/2022 29/6/2022 12:07:37
Tiếng hát sli lượn ngày 27/6/2022 29/6/2022 12:06:14
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 27/6/2022 29/6/2022 12:05:41
Tiếng then ngày 26/6/2022 26/6/2022 13:43:10
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 25/6/2022 25/6/2022 12:50:40
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 24/6/2022 24/6/2022 13:26:31
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 24/6/2022 24/6/2022 13:25:09
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 23/6/2022 23/6/2022 14:41:30
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 22/6/2022 22/6/2022 12:29:08
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 21/6/2022 21/6/2022 12:06:09
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 20/6/2022 20/6/2022 13:38:20
Tiếng hát sli lượn ngày 20/6/2022 20/6/2022 13:37:46
Tiếng then ngày 19/6/2022 19/6/2022 14:02:34
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 18/6/2022 18/6/2022 11:59:16
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 17/6/2022 17/6/2022 12:48:48
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 17/6/2022 17/6/2022 12:48:00
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 16/6/2022 16/6/2022 11:28:13

Lịch Phát sóng

 • T2

  08/08

 • T3

  09/08

 • T4

  10/08

 • T5

  11/08

 • T6

  12/08

 • T7

  13/08

 • CN

  14/08

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng