Tiếng then ngày 05/12/2021

Tên chương trình Ngày cập nhật
Tiếng then ngày 05/7/2020 5/7/2020 16:34:28
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 04/7/2020 4/7/2020 22:14:42
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 03/7/2020 3/7/2020 17:04:25
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 03/7/2020 3/7/2020 17:03:12
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 02/7/2020 2/7/2020 20:49:08
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 01/7/2020 1/7/2020 17:17:05
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 30/6/2020 30/6/2020 19:49:27
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 29/6/2020 29/6/2020 17:02:08
Tiếng hát sli lượn ngày 29/6/2020 29/6/2020 17:00:56
Tiếng then ngày 28/6/2020 28/6/2020 17:47:56
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 27/6/2020 27/6/2020 17:40:49
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 26/6/2020 26/6/2020 19:40:18
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 26/6/2020 26/6/2020 19:38:57
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 25/6/2020 25/6/2020 17:42:23
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 24/6/2020 24/6/2020 19:58:17
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 23/6/2020 23/6/2020 18:48:20
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 22/6/2020 22/6/2020 17:15:05
Tiếng hát sli lượn ngày 22/6/2020 22/6/2020 17:13:40
Tiếng then ngày 21/6/2020 21/6/2020 16:47:53
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 20/6/2020 20/6/2020 20:29:53
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 19/6/2020 19/6/2020 16:33:22
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 19/6/2020 19/6/2020 16:32:00
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 18/6/2020 18/6/2020 20:52:01
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 17/6/2020 17/6/2020 16:58:29

Lịch Phát sóng

 • T2

  18/09

 • T3

  19/09

 • T4

  20/09

 • T5

  21/09

 • T6

  22/09

 • T7

  23/09

 • CN

  24/09

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng