Tiếng then ngày 05/12/2021

Tên chương trình Ngày cập nhật
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 27/11/2020 27/11/2020 17:18:25
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 27/11/2020 27/11/2020 17:17:28
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 26/11/2020 26/11/2020 20:10:03
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 25/11/2020 25/11/2020 18:55:16
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 24/11/2020 24/11/2020 20:57:52
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 23/11/2020 23/11/2020 17:25:00
Chương trình sli lượn ngày 23/11/2020 23/11/2020 17:23:41
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 22/11/2020 22/11/2020 21:39:19
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 21/11/2020 21/11/2020 21:31:39
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 20/11/2020 20/11/2020 18:42:44
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 20/11/2020 20/11/2020 18:41:28
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 19/11/2020 20/11/2020 18:20:42
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 18/11/2020 18/11/2020 16:30:51
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 17/11/2020 17/11/2020 20:18:30
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 16/11/2020 16/11/2020 16:30:21
Chương trình sli lượn ngày 16/11/2020 16/11/2020 16:29:56
Tiếng then ngày 15/11/2020 15/11/2020 21:02:57
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 14/11/2020 14/11/2020 21:53:19
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 13/11/2020 13/11/2020 19:46:29
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 13/11/2020 13/11/2020 19:45:08
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 12/11/2020 12/11/2020 21:02:08
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 11/11/2020 11/11/2020 17:39:17
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 10/11/2020 10/11/2020 17:04:49
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 09/11/2020 9/11/2020 17:02:06

Lịch Phát sóng

 • T2

  27/11

 • T3

  28/11

 • T4

  29/11

 • T5

  30/11

 • T6

  01/12

 • T7

  02/12

 • CN

  03/12

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = Unable to connect to the remote server VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng