Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 02/12/2021

Tên chương trình Ngày cập nhật
Tiếng hát sli lượn ngày 06/12/2021 6/12/2021 12:10:18
Tiếng then ngày 05/12/2021 5/12/2021 16:00:01
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 04/12/2021 4/12/2021 13:04:57
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 03/12/2021 3/12/2021 10:08:42
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 03/12/2021 3/12/2021 10:08:18
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 01/12/2021 2/12/2021 08:15:24
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 30/11/2021 1/12/2021 02:34:39
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 29/11/2021 29/11/2021 09:55:46
Tiếng hát sli lượn ngày 29/11/2021 29/11/2021 09:55:22
Tiếng then ngày 28/11/2021 29/11/2021 01:05:08
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 27/11/2021 27/11/2021 09:47:53
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 26/11/2021 26/11/2021 11:22:56
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 26/11/2021 26/11/2021 11:22:21
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 25/11/2021 25/11/2021 10:12:53
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 24/11/2021 24/11/2021 12:10:33
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 23/11/2021 23/11/2021 13:09:22
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 22/11/2021 22/11/2021 11:07:50
Tiếng hát sli lượn ngày 22/11/2021 22/11/2021 11:07:03
Tiếng then ngày 21/11/2021 21/11/2021 11:34:35
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 20/11/2021 20/11/2021 11:01:53
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 19/11/2021 20/11/2021 10:55:36
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 19/11/2021 20/11/2021 10:54:31
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 18/11/2021 18/11/2021 09:53:26
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 17/11/2021 17/11/2021 09:50:44

Lịch Phát sóng

 • T2

  23/05

 • T3

  24/05

 • T4

  25/05

 • T5

  26/05

 • T6

  27/05

 • T7

  28/05

 • CN

  29/05

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng