Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 25/11/2021

Tên chương trình Ngày cập nhật
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 02/12/2021 2/12/2021 10:01:14
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 01/12/2021 2/12/2021 08:15:24
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 30/11/2021 1/12/2021 02:34:39
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 29/11/2021 29/11/2021 09:55:46
Tiếng hát sli lượn ngày 29/11/2021 29/11/2021 09:55:22
Tiếng then ngày 28/11/2021 29/11/2021 01:05:08
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 27/11/2021 27/11/2021 09:47:53
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 26/11/2021 26/11/2021 11:22:56
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 26/11/2021 26/11/2021 11:22:21
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 24/11/2021 24/11/2021 12:10:33
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 23/11/2021 23/11/2021 13:09:22
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 22/11/2021 22/11/2021 11:07:50
Tiếng hát sli lượn ngày 22/11/2021 22/11/2021 11:07:03
Tiếng then ngày 21/11/2021 21/11/2021 11:34:35
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 20/11/2021 20/11/2021 11:01:53
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 19/11/2021 20/11/2021 10:55:36
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 19/11/2021 20/11/2021 10:54:31
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 18/11/2021 18/11/2021 09:53:26
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 17/11/2021 17/11/2021 09:50:44
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 16/11/2021 16/11/2021 10:23:04
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 15/11/2021 15/11/2021 14:16:54
Tiếng hát sli lượn ngày 15/11/2021 15/11/2021 14:16:08
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 14/11/2021 14/11/2021 12:18:13
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 13/11/2021 14/11/2021 02:50:26

Lịch Phát sóng

 • T2

  27/06

 • T3

  28/06

 • T4

  29/06

 • T5

  30/06

 • T6

  01/07

 • T7

  02/07

 • CN

  03/07

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng