Chương trình tiếng Then ngày 10/10/2021

Tên chương trình Ngày cập nhật
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 04/10/2021 4/10/2021 13:20:14
Tiếng hát sli lượn ngày 04/10/2021 4/10/2021 13:19:51
Tiếng then ngày 03/10/2021 3/10/2021 10:54:39
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 02/10/2021 2/10/2021 14:05:03
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 01/10/2021 1/10/2021 10:23:41
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 01/10/2021 1/10/2021 10:23:17
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 30/9/2021 30/9/2021 13:28:30
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 29/9/2021 29/9/2021 12:44:54
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 28/9/2021 28/9/2021 13:12:03
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 27/9/2021 27/9/2021 13:00:07
Tiếng hát sli lượn ngày 27/9/2021 27/9/2021 12:59:42
Chương trình tiếng Then ngày 26/9/2021 26/9/2021 13:58:42
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 25/9/2021 25/9/2021 10:22:06
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 24/9/2021 24/9/2021 09:46:51
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 24/9/2021 24/9/2021 09:46:30
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 23/9/2021 23/9/2021 10:17:17
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 22/9/2021 22/9/2021 10:18:06
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 21/9/2021 21/9/2021 12:39:55
Tiếng hát sli lượn ngày 20/9/2021 20/9/2021 11:40:37
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 20/9/2021 20/9/2021 11:39:42
Chương trình tiếng Then ngày 19/9/2021 19/9/2021 10:46:04
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 18/9/2021 18/9/2021 10:03:39
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 17/9/2021 17/9/2021 09:53:18
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 17/9/2021 17/9/2021 09:52:53

Lịch Phát sóng

 • T2

  24/01

 • T3

  25/01

 • T4

  26/01

 • T5

  27/01

 • T6

  28/01

 • T7

  29/01

 • CN

  30/01

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng