Chương trình tiếng Then ngày 10/10/2021

Tên chương trình Ngày cập nhật
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 22/11/2020 22/11/2020 21:39:19
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 21/11/2020 21/11/2020 21:31:39
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 20/11/2020 20/11/2020 18:42:44
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 20/11/2020 20/11/2020 18:41:28
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 19/11/2020 20/11/2020 18:20:42
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 18/11/2020 18/11/2020 16:30:51
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 17/11/2020 17/11/2020 20:18:30
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 16/11/2020 16/11/2020 16:30:21
Chương trình sli lượn ngày 16/11/2020 16/11/2020 16:29:56
Tiếng then ngày 15/11/2020 15/11/2020 21:02:57
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 14/11/2020 14/11/2020 21:53:19
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 13/11/2020 13/11/2020 19:46:29
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 13/11/2020 13/11/2020 19:45:08
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 12/11/2020 12/11/2020 21:02:08
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 11/11/2020 11/11/2020 17:39:17
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 10/11/2020 10/11/2020 17:04:49
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 09/11/2020 9/11/2020 17:02:06
Chương trình sli lượn ngày 09/11/2020 9/11/2020 17:00:50
Tiếng then ngày 08/11/2020 8/11/2020 16:36:53
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 07/11/2020 7/11/2020 21:02:14
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 06/11/2020 6/11/2020 17:37:31
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 06/11/2020 6/11/2020 17:37:02
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 05/11/2020 5/11/2020 19:15:47
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 04/11/2020 4/11/2020 19:14:04

Lịch Phát sóng

 • T2

  08/08

 • T3

  09/08

 • T4

  10/08

 • T5

  11/08

 • T6

  12/08

 • T7

  13/08

 • CN

  14/08

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng