Chương trình tiếng Then ngày 10/10/2021

Tên chương trình Ngày cập nhật
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 12/12/2020 12/12/2020 17:57:19
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 11/12/2020 11/12/2020 16:48:14
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 11/12/2020 11/12/2020 16:46:51
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 10/12/2020 10/12/2020 19:05:21
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 09/12/2020 9/12/2020 16:55:43
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 08/12/2020 8/12/2020 19:30:40
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 07/12/2020 7/12/2020 17:14:57
Chương trình sli lượn ngày 07/12/2020 7/12/2020 17:13:20
Tiếng then ngày 06/12/2020 6/12/2020 17:03:03
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 05/12/2020 5/12/2020 21:02:23
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 04/12/2020 4/12/2020 19:53:31
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 04/12/2020 4/12/2020 19:53:01
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 03/12/2020 3/12/2020 19:50:02
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 02/12/2020 2/12/2020 18:08:04
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 01/12/2020 2/12/2020 09:05:01
Tiếng then ngày 29/11/2020 29/11/2020 17:24:02
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 28/11/2020 28/11/2020 18:52:54
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 27/11/2020 27/11/2020 17:18:25
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 27/11/2020 27/11/2020 17:17:28
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 26/11/2020 26/11/2020 20:10:03
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 25/11/2020 25/11/2020 18:55:16
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 24/11/2020 24/11/2020 20:57:52
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 23/11/2020 23/11/2020 17:25:00
Chương trình sli lượn ngày 23/11/2020 23/11/2020 17:23:41

Lịch Phát sóng

 • T2

  08/08

 • T3

  09/08

 • T4

  10/08

 • T5

  11/08

 • T6

  12/08

 • T7

  13/08

 • CN

  14/08

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng