Chương trình tiếng Then ngày 10/10/2021

Tên chương trình Ngày cập nhật
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 01/01/2021 1/1/2021 19:10:08
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 31/12/2020 31/12/2020 19:40:02
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 30/12/2020 30/12/2020 19:55:49
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 29/12/2020 29/12/2020 18:45:30
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 28/12/2020 28/12/2020 17:05:42
Chương trình sli lượn ngày 28/12/2020 28/12/2020 17:05:18
Tiếng then ngày 27/12/2020 27/12/2020 19:33:28
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 26/12/2020 26/12/2020 17:19:03
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 25/12/2020 25/12/2020 19:27:52
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 25/12/2020 25/12/2020 19:26:52
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 24/12/2020 24/12/2020 21:43:27
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 23/12/2020 23/12/2020 19:54:03
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 22/12/2020 22/12/2020 18:56:28
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 21/12/2020 21/12/2020 17:14:18
Chương trình sli lượn ngày 21/12/2020 21/12/2020 17:12:50
Tiếng then ngày 20/12/2020 20/12/2020 20:59:10
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 19/12/2020 19/12/2020 19:01:53
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 18/12/2020 18/12/2020 20:03:16
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 18/12/2020 18/12/2020 20:02:31
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 17/12/2020 17/12/2020 22:13:20
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 16/12/2020 16/12/2020 18:12:32
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 15/12/2020 15/12/2020 21:34:28
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 14/12/2020 14/12/2020 18:06:27
Chương trình sli lượn ngày 14/12/2020 14/12/2020 18:06:03

Lịch Phát sóng

 • T2

  08/08

 • T3

  09/08

 • T4

  10/08

 • T5

  11/08

 • T6

  12/08

 • T7

  13/08

 • CN

  14/08

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng