Chương trình tiếng Then ngày 10/10/2021

Tên chương trình Ngày cập nhật
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 17/11/2021 17/11/2021 09:50:44
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 16/11/2021 16/11/2021 10:23:04
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 15/11/2021 15/11/2021 14:16:54
Tiếng hát sli lượn ngày 15/11/2021 15/11/2021 14:16:08
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 14/11/2021 14/11/2021 12:18:13
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 13/11/2021 14/11/2021 02:50:26
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 12/11/2021 12/11/2021 10:39:47
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 12/11/2021 12/11/2021 10:39:20
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 11/11/2021 11/11/2021 15:00:57
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 10/11/2021 10/11/2021 15:30:29
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 09/11/2021 9/11/2021 10:56:09
Tiếng hát sli lượn ngày 08/11/2021 8/11/2021 11:06:47
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 08/11/2021 8/11/2021 11:05:45
Tiếng then ngày 07/11/2021 7/11/2021 13:26:17
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 06/11/2021 6/11/2021 12:12:21
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 05/11/2021 5/11/2021 12:40:54
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 05/11/2021 5/11/2021 12:40:11
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 04/11/2021 4/11/2021 10:54:19
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 03/11/2021 3/11/2021 13:58:14
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 02/11/2021 2/11/2021 14:17:49
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 01/11/2021 1/11/2021 11:11:48
Tiếng hát sli lượn ngày 01/11/2021 1/11/2021 11:11:24
Tiếng then ngày 31/10/2021 31/10/2021 11:08:34
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 30/10/2021 30/10/2021 11:27:15

Lịch Phát sóng

 • T2

  23/05

 • T3

  24/05

 • T4

  25/05

 • T5

  26/05

 • T6

  27/05

 • T7

  28/05

 • CN

  29/05

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng