Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 18/9/2021

Tên chương trình Ngày cập nhật
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 15/02/2021 10/2/2021 12:47:00
Tiếng then ngày 14/02/2021 10/2/2021 12:46:39
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 13/02/2021 10/2/2021 12:46:10
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 12/02/2021 10/2/2021 12:46:06
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 12/02/2021 10/2/2021 12:45:42
Chương trình phát thanh tiếng Tày Nùng đêm giao thừa năm Tân Sửu 2021 10/2/2021 12:45:33
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 11/02/2021 10/2/2021 12:45:13
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 10/02/2021 10/2/2021 12:44:25
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 09/02/2021 9/2/2021 13:56:29
Tiếng hát sli lượn ngày 08/02/2021 9/2/2021 13:55:39
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 08/02/2021 9/2/2021 13:55:26
Tiếng then ngày 07/02/2021 9/2/2021 13:54:04
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 06/02/2021 9/2/2021 13:52:29
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 05/02/2021 6/2/2021 10:48:03
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 05/02/2021 6/2/2021 10:47:45
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 04/02/2021 4/2/2021 19:14:14
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 03/02/2021 3/2/2021 20:26:25
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 02/02/2021 2/2/2021 20:40:36
Tiếng hát sli lượn ngày 01/02/2021 1/2/2021 21:20:42
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 01/02/2021 1/2/2021 21:18:55
Tiếng Then ngày 31/01/2021 30/1/2021 21:49:31
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 30/01/2021 30/1/2021 21:46:12
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 29/01/2021 29/1/2021 18:47:10
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 29/01/2021 29/1/2021 18:46:15

Lịch Phát sóng

 • T2

  04/12

 • T3

  05/12

 • T4

  06/12

 • T5

  07/12

 • T6

  08/12

 • T7

  09/12

 • CN

  10/12

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = Unable to connect to the remote server VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng