Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 18/9/2021

Tên chương trình Ngày cập nhật
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 27/4/2020 27/4/2020 20:26:40
Tiếng then ngày 26/4/2020 26/4/2020 16:51:00
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 25/4/2020 25/4/2020 19:05:41
Văn hóa văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 24/4/2020 24/4/2020 18:33:48
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 24/4/2020 24/4/2020 18:31:57
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 23/4/2020 23/4/2020 20:26:14
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 22/4/2020 22/4/2020 20:41:13
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 21/4/2020 21/4/2020 18:46:31
Tiếng hát sli lượn ngày 20/4/2020 20/4/2020 20:30:23
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 20/4/2020 20/4/2020 20:28:57
Tiếng then ngày 19/4/2020 19/4/2020 19:37:53
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 18/4/2020 18/4/2020 21:27:32
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 17/4/2020 17/4/2020 19:29:11
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 17/4/2020 17/4/2020 19:27:45
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 16/4/2020 16/4/2020 19:29:47
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 15/4/2020 15/4/2020 19:45:24
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 14/4/2020 14/4/2020 19:01:47
Tiếng hát sli lượn ngày 13/4/2020 13/4/2020 21:28:55
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 13/4/2020 13/4/2020 21:26:54
Tiếng then ngày 12/4/2020 12/4/2020 16:55:32
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 11/4/2020 11/4/2020 21:16:08
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 10/4/2020 10/4/2020 21:13:09
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 10/4/2020 10/4/2020 21:07:41
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 09/4/2020 9/4/2020 19:42:13

Lịch Phát sóng

 • T2

  23/05

 • T3

  24/05

 • T4

  25/05

 • T5

  26/05

 • T6

  27/05

 • T7

  28/05

 • CN

  29/05

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng