Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 18/9/2021

Tên chương trình Ngày cập nhật
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 01/10/2020 1/10/2020 18:15:04
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 30/9/2020 30/9/2020 17:29:36
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 29/9/2020 29/9/2020 19:30:31
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 28/9/2020 28/9/2020 17:34:04
Tiếng hát sli lượn ngày 28/9/2020 28/9/2020 17:33:40
Tiếng then ngày 27/9/2020 27/9/2020 18:34:39
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 26/9/2020 26/9/2020 19:31:37
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 22/9/2020 25/9/2020 17:15:03
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 25/9/2020 25/9/2020 17:14:06
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 24/9/2020 24/9/2020 17:34:22
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 23/9/2020 23/9/2020 17:59:12
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 22/9/2020 22/9/2020 19:18:07
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 21/9/2020 21/9/2020 17:44:40
Tiếng hát sli lượn ngày 21/9/2020 21/9/2020 17:44:09
Tiếng then ngày 20/9/2020 20/9/2020 15:51:38
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 19/9/2020 19/9/2020 19:42:34
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 18/9/2020 18/9/2020 17:18:03
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 18/9/2020 18/9/2020 17:16:54
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 17/9/2020 17/9/2020 19:25:13
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 16/9/2020 16/9/2020 18:40:09
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 15/9/2020 15/9/2020 18:12:08
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 14/9/2020 14/9/2020 20:24:14
Tiếng hát sli lượn ngày 14/9/2020 14/9/2020 20:21:29
Tiếng then ngày 13/9/2020 13/9/2020 18:23:22

Lịch Phát sóng

 • T2

  08/08

 • T3

  09/08

 • T4

  10/08

 • T5

  11/08

 • T6

  12/08

 • T7

  13/08

 • CN

  14/08

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng