Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 18/9/2021

Tên chương trình Ngày cập nhật
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 19/10/2020 19/10/2020 17:29:44
Tiếng hát sli lượn ngày 19/10/2020 19/10/2020 17:28:28
Tiếng then ngày 18/10/2020 18/10/2020 16:54:03
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 17/10/2020 17/10/2020 19:52:51
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 16/10/2020 16/10/2020 19:43:51
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 16/10/2020 16/10/2020 19:41:01
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 15/10/2020 15/10/2020 20:34:09
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 14/10/2020 14/10/2020 18:00:51
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 13/10/2020 13/10/2020 19:33:48
Tiếng hát sli lượn ngày 12/10/2020 12/10/2020 19:08:26
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 12/10/2020 12/10/2020 19:07:09
Tiếng then ngày 11/10/2020 11/10/2020 20:25:23
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 10/10/2020 10/10/2020 18:16:20
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 09/10/2020 9/10/2020 19:50:06
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 09/10/2020 9/10/2020 19:49:43
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 08/10/2020 8/10/2020 21:24:54
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 07/10/2020 7/10/2020 20:06:23
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 06/10/2020 6/10/2020 17:24:23
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 05/10/2020 5/10/2020 17:14:43
Tiếng hát sli lượn ngày 05/10/2020 5/10/2020 17:13:31
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 04/10/2020 4/10/2020 19:23:02
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 03/10/2020 3/10/2020 20:15:02
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 02/10/2020 2/10/2020 21:08:16
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 02/10/2020 2/10/2020 21:07:09

Lịch Phát sóng

 • T2

  08/08

 • T3

  09/08

 • T4

  10/08

 • T5

  11/08

 • T6

  12/08

 • T7

  13/08

 • CN

  14/08

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng