Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 18/9/2021

Tên chương trình Ngày cập nhật
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 24/7/2020 25/7/2020 11:15:57
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 24/7/2020 25/7/2020 11:14:24
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 23/7/2020 23/7/2020 18:26:00
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 22/7/2020 22/7/2020 17:59:42
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 21/7/2020 21/7/2020 19:27:45
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 20/7/2020 20/7/2020 18:37:46
Tiếng hát sli lượn ngày 20/7/2020 20/7/2020 18:35:33
Tiêng then ngày 19/7/2020 20/7/2020 15:29:05
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 18/7/2020 18/7/2020 19:33:28
Chương trình Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 17/7/2020 17/7/2020 20:27:04
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 17/7/2020 17/7/2020 20:26:31
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 16/7/2020 16/7/2020 19:01:26
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 15/7/2020 15/7/2020 18:36:57
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 14/7/2020 14/7/2020 18:42:42
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 13/7/2020 13/7/2020 17:20:27
Tiếng hát sli lượn ngày 13/7/2020 13/7/2020 17:19:09
Tiếng then ngày 12/7/2020 12/7/2020 17:43:09
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 11/7/2020 11/7/2020 20:14:29
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 10/7/2020 10/7/2020 16:53:52
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 10/7/2020 10/7/2020 16:51:57
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 09/7/2020 9/7/2020 17:10:26
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 08/7/2020 8/7/2020 18:09:48
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 07/7/2020 7/7/2020 21:19:08
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 06/7/2020 6/7/2020 17:13:47

Lịch Phát sóng

 • T2

  05/06

 • T3

  06/06

 • T4

  07/06

 • T5

  08/06

 • T6

  09/06

 • T7

  10/06

 • CN

  11/06

Dữ liệu ngày 05/06/2023 chưa được cập nhật
Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng