Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 18/9/2021

Tên chương trình Ngày cập nhật
Chương trình sli lượn ngày 26/10/2020 26/10/2020 18:50:46
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 26/10/2020 26/10/2020 18:49:37
Tiếng then ngày 25/10/2020 25/10/2020 19:46:23
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 24/10/2020 24/10/2020 20:38:44
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 23/10/2020 23/10/2020 20:25:22
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 2310/2020 23/10/2020 20:24:30
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 22/10/2020 22/10/2020 21:35:44
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 21/10/2020 21/10/2020 18:42:00
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 20/10/2020 20/10/2020 21:17:36
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 19/10/2020 19/10/2020 17:29:44
Tiếng hát sli lượn ngày 19/10/2020 19/10/2020 17:28:28
Tiếng then ngày 18/10/2020 18/10/2020 16:54:03
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 17/10/2020 17/10/2020 19:52:51
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 16/10/2020 16/10/2020 19:43:51
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 16/10/2020 16/10/2020 19:41:01
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 15/10/2020 15/10/2020 20:34:09
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 14/10/2020 14/10/2020 18:00:51
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 13/10/2020 13/10/2020 19:33:48
Tiếng hát sli lượn ngày 12/10/2020 12/10/2020 19:08:26
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 12/10/2020 12/10/2020 19:07:09
Tiếng then ngày 11/10/2020 11/10/2020 20:25:23
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 10/10/2020 10/10/2020 18:16:20
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 09/10/2020 9/10/2020 19:50:06
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 09/10/2020 9/10/2020 19:49:43

Lịch Phát sóng

 • T2

  27/06

 • T3

  28/06

 • T4

  29/06

 • T5

  30/06

 • T6

  01/07

 • T7

  02/07

 • CN

  03/07

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng