Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 18/9/2021

Tên chương trình Ngày cập nhật
Tiếng then ngày 10/01/2021 10/1/2021 19:02:21
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 09/01/2021 9/1/2021 18:10:28
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 08/01/2021 8/1/2021 16:55:42
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 08/01/2021 8/1/2021 16:54:28
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 07/01/2021 7/1/2021 19:11:11
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 06/01/2021 6/1/2021 21:11:39
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 05/01/2021 5/1/2021 17:44:04
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 04/01/2021 4/1/2021 16:57:28
Chương trình sli lượn ngày 04/01/2021 4/1/2021 16:56:02
Tiếng then ngày 03/01/2021 3/1/2021 19:00:22
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 02/01/2021 2/1/2021 21:54:20
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 01/01/2021 1/1/2021 19:11:37
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 01/01/2021 1/1/2021 19:10:08
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 31/12/2020 31/12/2020 19:40:02
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 30/12/2020 30/12/2020 19:55:49
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 29/12/2020 29/12/2020 18:45:30
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 28/12/2020 28/12/2020 17:05:42
Chương trình sli lượn ngày 28/12/2020 28/12/2020 17:05:18
Tiếng then ngày 27/12/2020 27/12/2020 19:33:28
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 26/12/2020 26/12/2020 17:19:03
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 25/12/2020 25/12/2020 19:27:52
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 25/12/2020 25/12/2020 19:26:52
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 24/12/2020 24/12/2020 21:43:27
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 23/12/2020 23/12/2020 19:54:03

Lịch Phát sóng

 • T2

  24/01

 • T3

  25/01

 • T4

  26/01

 • T5

  27/01

 • T6

  28/01

 • T7

  29/01

 • CN

  30/01

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng