Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 18/9/2021

Tên chương trình Ngày cập nhật
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 02/6/2021 2/6/2021 09:59:01
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 01/6/2021 1/6/2021 10:26:47
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 31/5/2021 31/5/2021 10:06:22
Tiếng hát sli lượn ngày 31/5/2021 31/5/2021 10:05:55
Chương trình tiếng Then ngày 30/5/2021 30/5/2021 10:07:10
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 29/5/2021 29/5/2021 11:00:45
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 28/5/2021 28/5/2021 14:51:09
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 28/5/2021 28/5/2021 14:50:02
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 27/5/2021 27/5/2021 11:04:27
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 26/5/2021 26/5/2021 13:09:20
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 25/5/2021 25/5/2021 10:34:56
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 24/5/2021 24/5/2021 13:07:23
Tiếng hát sli lượn ngày 24/5/2021 24/5/2021 13:06:27
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 23/5/2021 23/5/2021 12:59:45
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 22/5/2021 22/5/2021 11:59:38
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 21/5/2021 21/5/2021 14:21:21
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 21/5/2021 21/5/2021 14:20:47
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 20/5/2021 20/5/2021 10:31:53
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 19/5/2021 19/5/2021 10:50:45
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 17/5/2021 17/5/2021 10:31:04
Tiếng hát sli lượn ngày 17/5/2021 17/5/2021 10:30:29
Chương trình tiếng Then ngày 16/5/2021 16/5/2021 13:41:18
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 15/5/2021 15/5/2021 12:55:53
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 13/5/2021 13/5/2021 11:59:33

Lịch Phát sóng

 • T2

  23/05

 • T3

  24/05

 • T4

  25/05

 • T5

  26/05

 • T6

  27/05

 • T7

  28/05

 • CN

  29/05

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng