Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 18/9/2021

Tên chương trình Ngày cập nhật
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 30/9/2021 30/9/2021 13:28:30
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 29/9/2021 29/9/2021 12:44:54
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 28/9/2021 28/9/2021 13:12:03
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 27/9/2021 27/9/2021 13:00:07
Tiếng hát sli lượn ngày 27/9/2021 27/9/2021 12:59:42
Chương trình tiếng Then ngày 26/9/2021 26/9/2021 13:58:42
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 25/9/2021 25/9/2021 10:22:06
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 24/9/2021 24/9/2021 09:46:51
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 24/9/2021 24/9/2021 09:46:30
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 23/9/2021 23/9/2021 10:17:17
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 22/9/2021 22/9/2021 10:18:06
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 21/9/2021 21/9/2021 12:39:55
Tiếng hát sli lượn ngày 20/9/2021 20/9/2021 11:40:37
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 20/9/2021 20/9/2021 11:39:42
Chương trình tiếng Then ngày 19/9/2021 19/9/2021 10:46:04
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 17/9/2021 17/9/2021 09:53:18
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 17/9/2021 17/9/2021 09:52:53
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 16/9/2021 16/9/2021 13:24:25
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 15/9/2021 16/9/2021 01:00:12
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 14/9/2021 14/9/2021 13:46:21
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 13/9/2021 13/9/2021 10:01:21
Tiếng hát sli lượn ngày 13/9/2021 13/9/2021 10:00:55
Chương trình tiếng Then ngày 12/9/2021 12/9/2021 12:57:21
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 11/9/2021 11/9/2021 16:01:22

Lịch Phát sóng

 • T2

  08/08

 • T3

  09/08

 • T4

  10/08

 • T5

  11/08

 • T6

  12/08

 • T7

  13/08

 • CN

  14/08

Dữ liệu ngày 14/08/2022 chưa được cập nhật
Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng