Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 18/9/2021

Tên chương trình Ngày cập nhật
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 04/3/2021 4/3/2021 10:48:46
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 03/3/2021 3/3/2021 12:25:00
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 02/3/2021 2/3/2021 14:01:29
Tiếng hát sli lượn ngày 01/3/2021 2/3/2021 13:56:20
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 01/3/2021 2/3/2021 03:37:54
Tiếng then ngày 28/02/2021 28/2/2021 12:42:07
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 27/02/2021 28/2/2021 12:41:17
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 26/02/2021 28/2/2021 12:40:41
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 26/02/2021 28/2/2021 12:40:26
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 25/02/2021 28/2/2021 12:39:27
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 24/02/2021 28/2/2021 12:37:44
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 23/02/2021 24/2/2021 10:17:23
Tiếng hát sli lượn ngày 22/02/2021 22/2/2021 14:45:38
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 22/02/2021 22/2/2021 14:45:23
Tiếng then ngày 21/02/2021 21/2/2021 13:05:26
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 20/02/2021 20/2/2021 12:20:57
Văn hóa văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 19/02/2021 20/2/2021 12:20:47
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 19/02/2021 20/2/2021 12:20:31
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 18/02/2021 20/2/2021 12:19:59
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 17/02/2021 17/2/2021 14:10:38
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 16/02/2021 17/2/2021 14:09:22
Tiếng hát sli lượn ngày 15/02/2021 10/2/2021 12:47:17
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 15/02/2021 10/2/2021 12:47:00
Tiếng then ngày 14/02/2021 10/2/2021 12:46:39

Lịch Phát sóng

 • T2

  24/01

 • T3

  25/01

 • T4

  26/01

 • T5

  27/01

 • T6

  28/01

 • T7

  29/01

 • CN

  30/01

Dữ liệu ngày 25/01/2022 chưa được cập nhật
Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng