Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 18/9/2021

Tên chương trình Ngày cập nhật
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 19/8/2021 19/8/2021 10:04:56
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 18/8/2021 18/8/2021 10:10:24
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 17/8/2021 17/8/2021 11:58:40
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 16/8/2021 16/8/2021 09:59:24
Tiếng hát sli lượn ngày 16/8/2021 16/8/2021 09:58:53
Tiếng then ngày 15/8/2021 14/8/2021 10:25:14
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 14/8/2021 14/8/2021 10:18:13
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 13/8/2021 13/8/2021 10:07:39
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 13/8/2021 13/8/2021 10:06:03
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 12/8/2021 12/8/2021 10:10:10
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 11/8/2021 11/8/2021 10:39:28
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 10/8/2021 10/8/2021 11:22:19
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 09/8/2021 9/8/2021 10:01:54
Tiếng hát sli lượn ngày 09/8/2021 9/8/2021 10:01:29
Tiếng then ngày 08/8/2021 8/8/2021 04:29:48
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 07/8/2021 8/8/2021 04:24:04
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 6/8/2021 6/8/2021 10:11:25
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 6/8/2021 6/8/2021 10:10:57
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 05/8/2021 5/8/2021 10:23:33
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 4/8/2021 4/8/2021 10:38:58
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 3/8/2021 3/8/2021 13:26:22
Tiếng hát sli lượn ngày 02/8/2021 2/8/2021 10:58:26
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 02/8/2021 2/8/2021 10:57:16
Chương trình Tiếng then ngày 01/8/2021 1/8/2021 08:42:31

Lịch Phát sóng

 • T2

  23/05

 • T3

  24/05

 • T4

  25/05

 • T5

  26/05

 • T6

  27/05

 • T7

  28/05

 • CN

  29/05

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng