Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 18/9/2021

Tên chương trình Ngày cập nhật
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 25/11/2021 25/11/2021 10:12:53
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 24/11/2021 24/11/2021 12:10:33
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 23/11/2021 23/11/2021 13:09:22
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 22/11/2021 22/11/2021 11:07:50
Tiếng hát sli lượn ngày 22/11/2021 22/11/2021 11:07:03
Tiếng then ngày 21/11/2021 21/11/2021 11:34:35
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 20/11/2021 20/11/2021 11:01:53
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 19/11/2021 20/11/2021 10:55:36
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 19/11/2021 20/11/2021 10:54:31
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 18/11/2021 18/11/2021 09:53:26
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 17/11/2021 17/11/2021 09:50:44
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 16/11/2021 16/11/2021 10:23:04
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 15/11/2021 15/11/2021 14:16:54
Tiếng hát sli lượn ngày 15/11/2021 15/11/2021 14:16:08
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 14/11/2021 14/11/2021 12:18:13
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 13/11/2021 14/11/2021 02:50:26
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 12/11/2021 12/11/2021 10:39:47
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 12/11/2021 12/11/2021 10:39:20
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 11/11/2021 11/11/2021 15:00:57
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 10/11/2021 10/11/2021 15:30:29
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 09/11/2021 9/11/2021 10:56:09
Tiếng hát sli lượn ngày 08/11/2021 8/11/2021 11:06:47
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 08/11/2021 8/11/2021 11:05:45
Tiếng then ngày 07/11/2021 7/11/2021 13:26:17

Lịch Phát sóng

 • T2

  08/08

 • T3

  09/08

 • T4

  10/08

 • T5

  11/08

 • T6

  12/08

 • T7

  13/08

 • CN

  14/08

Dữ liệu ngày 14/08/2022 chưa được cập nhật
Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng