Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 18/9/2021

Tên chương trình Ngày cập nhật
Tiếng hát sli lượn ngày 03/5/2021 3/5/2021 11:43:12
Tiếng then ngày 02/5/2021 2/5/2021 12:12:58
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 01/5/2021 1/5/2021 13:18:00
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 30/4/2021 30/4/2021 10:42:14
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 30/4/2021 30/4/2021 10:41:17
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 29/4/2021 29/4/2021 10:13:05
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 28/4/2021 28/4/2021 10:11:17
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 27/4/2021 27/4/2021 09:32:11
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 26/4/2021 26/4/2021 13:33:57
Tiếng hát sli lượn ngày 26/4/2021 26/4/2021 13:33:24
Chương trình tiếng Then ngày 25/4/2021 25/4/2021 08:00:43
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 24/4/2021 25/4/2021 07:56:47
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 23/4/2021 23/4/2021 09:58:49
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 23/4/2021 23/4/2021 09:58:08
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 22/4/2021 22/4/2021 09:49:34
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 21/4/2021 21/4/2021 14:55:06
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 20/4/2021 20/4/2021 11:55:40
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 19/4/2021 19/4/2021 15:20:50
Tiếng then ngày 18/4/2021 18/4/2021 11:18:32
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 17/4/2021 17/4/2021 11:04:58
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 16/4/2021 16/4/2021 11:59:59
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 16/4/2021 16/4/2021 11:58:43
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 15/4/2021 15/4/2021 11:46:03
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 14/4/2021 14/4/2021 10:45:40

Lịch Phát sóng

 • T2

  24/01

 • T3

  25/01

 • T4

  26/01

 • T5

  27/01

 • T6

  28/01

 • T7

  29/01

 • CN

  30/01

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng