Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 18/9/2021

Tên chương trình Ngày cập nhật
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 12/6/2021 12/6/2021 11:49:21
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 11/6/2021 11/6/2021 10:13:42
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 11/6/2021 11/6/2021 10:13:20
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 10/6/2021 10/6/2021 12:21:51
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 09/6/2021 9/6/2021 10:27:54
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 08/6/2021 8/6/2021 09:49:23
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 07/6/2021 7/6/2021 09:57:10
Tiếng hát sli lượn ngày 07/6/2021 7/6/2021 09:56:44
Tiếng then ngày 06/6/2021 6/6/2021 10:30:16
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 05/6/2021 5/6/2021 12:58:57
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 04/6/2021 4/6/2021 10:32:24
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 03/6/2021 3/6/2021 11:56:38
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 02/6/2021 2/6/2021 09:59:01
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 01/6/2021 1/6/2021 10:26:47
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 31/5/2021 31/5/2021 10:06:22
Tiếng hát sli lượn ngày 31/5/2021 31/5/2021 10:05:55
Chương trình tiếng Then ngày 30/5/2021 30/5/2021 10:07:10
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 29/5/2021 29/5/2021 11:00:45
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 28/5/2021 28/5/2021 14:51:09
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 28/5/2021 28/5/2021 14:50:02
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 27/5/2021 27/5/2021 11:04:27
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 26/5/2021 26/5/2021 13:09:20
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 25/5/2021 25/5/2021 10:34:56
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 24/5/2021 24/5/2021 13:07:23

Lịch Phát sóng

 • T2

  24/01

 • T3

  25/01

 • T4

  26/01

 • T5

  27/01

 • T6

  28/01

 • T7

  29/01

 • CN

  30/01

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng