Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 18/9/2021

Tên chương trình Ngày cập nhật
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 01/7/2021 1/7/2021 11:01:43
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 30/6/2021 30/6/2021 13:12:03
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 29/6/2021 29/6/2021 12:44:40
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 28/6/2021 28/6/2021 13:54:16
Tiếng hát sli lượn ngày 28/6/2021 28/6/2021 13:53:50
Chương trình tiếng Then ngày 27/6/2021 28/6/2021 02:34:29
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 26/6/2021 28/6/2021 02:33:43
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 25/6/2021 27/6/2021 11:25:32
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 25/6/2021 27/6/2021 11:24:58
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 24/6/2021 24/6/2021 10:42:33
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 23/6/2021 23/6/2021 11:06:20
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 22/6/2021 22/6/2021 13:54:17
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 21/6/2021 21/6/2021 10:21:53
Tiếng hát sli lượn ngày 21/6/2021 21/6/2021 10:21:28
Tiếng then ngày 20/6/2021 20/6/2021 08:00:21
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 19/6/2021 19/6/2021 11:07:28
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 17/6/2021 17/6/2021 10:24:20
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 16/6/2021 16/6/2021 10:04:46
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 14/6/2021 14/6/2021 10:01:02
Tiếng hát sli lượn ngày 14/6/2021 14/6/2021 10:00:39
Tiếng then ngày 13/6/2021 13/6/2021 12:00:11
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 12/6/2021 12/6/2021 11:49:21
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 11/6/2021 11/6/2021 10:13:42
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 11/6/2021 11/6/2021 10:13:20

Lịch Phát sóng

 • T2

  24/01

 • T3

  25/01

 • T4

  26/01

 • T5

  27/01

 • T6

  28/01

 • T7

  29/01

 • CN

  30/01

Dữ liệu ngày 25/01/2022 chưa được cập nhật
Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng