Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 18/9/2021

Tên chương trình Ngày cập nhật
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 21/5/2021 21/5/2021 14:20:47
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 20/5/2021 20/5/2021 10:31:53
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 19/5/2021 19/5/2021 10:50:45
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 17/5/2021 17/5/2021 10:31:04
Tiếng hát sli lượn ngày 17/5/2021 17/5/2021 10:30:29
Chương trình tiếng Then ngày 16/5/2021 16/5/2021 13:41:18
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 15/5/2021 15/5/2021 12:55:53
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 13/5/2021 13/5/2021 11:59:33
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 12/5/2021 12/5/2021 11:05:35
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 11/5/2021 11/5/2021 10:41:01
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 10/5/2021 10/5/2021 11:35:20
Tiếng hát sli lượn ngày 10/5/2021 10/5/2021 11:34:50
Chương trình tiếng Then ngày 09/5/2021 9/5/2021 08:48:03
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 08/5/2021 8/5/2021 12:15:15
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 07/5/2021 7/5/2021 10:00:43
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 07/5/2021 7/5/2021 10:00:05
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 06/5/2021 6/5/2021 10:21:41
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 05/5/2021 5/5/2021 11:16:30
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 04/5/2021 4/5/2021 11:47:40
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 03/5/2021 3/5/2021 11:44:25
Tiếng hát sli lượn ngày 03/5/2021 3/5/2021 11:43:12
Tiếng then ngày 02/5/2021 2/5/2021 12:12:58
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 01/5/2021 1/5/2021 13:18:00
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 30/4/2021 30/4/2021 10:42:14

Lịch Phát sóng

 • T2

  22/11

 • T3

  23/11

 • T4

  24/11

 • T5

  25/11

 • T6

  26/11

 • T7

  27/11

 • CN

  28/11

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng