Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 23/6/2021

Tên chương trình Ngày cập nhật
Tiếng hát sli lượn ngày 14/9/2020 14/9/2020 20:21:29
Tiếng then ngày 13/9/2020 13/9/2020 18:23:22
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 12/9/2020 12/9/2020 18:30:05
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 11/9/2020 11/9/2020 18:12:34
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 11/9/2020 11/9/2020 18:11:11
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 10/9/2020 10/9/2020 18:38:04
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 09/9/2020 9/9/2020 17:43:47
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 08/9/2020 8/9/2020 18:52:13
Tiếng hát sli lượn ngày 07/9/2020 8/9/2020 18:51:38
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 07/9/2020 8/9/2020 18:50:30
Tiếng then ngày 06/9/2020 6/9/2020 16:35:35
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 05/9/2020 5/9/2020 17:49:29
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 04/9/2020 4/9/2020 21:38:32
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 04/9/2020 4/9/2020 21:37:11
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 03/9/2020 3/9/2020 17:29:02
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 02/9/2020 2/9/2020 18:02:18
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 01/9/2020 1/9/2020 20:34:21
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 31/8/2020 31/8/2020 19:27:26
Tiếng hát sli lượn ngày 31/8/2020 31/8/2020 19:26:15
Tiếng then ngày 30/8/2020 30/8/2020 16:55:24
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 29/8/2020 29/8/2020 17:28:22
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 28/8/2020 28/8/2020 21:19:52
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 28/8/2020 28/8/2020 21:19:31
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 27/8/2020 27/8/2020 19:23:35

Lịch Phát sóng

 • T2

  27/11

 • T3

  28/11

 • T4

  29/11

 • T5

  30/11

 • T6

  01/12

 • T7

  02/12

 • CN

  03/12

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = Unable to connect to the remote server VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng