Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 23/6/2021

Tên chương trình Ngày cập nhật
Chương trình văn hóa văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 07/4/2023 7/4/2023 10:47:27
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 06/4/2023 6/4/2023 11:13:09
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 05/4/2023 5/4/2023 10:55:38
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 04/4/2023 5/4/2023 04:35:07
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 03/4/2023 4/4/2023 10:04:27
Tiếng hát sli lượn ngày 03/4/2023 4/4/2023 10:02:37
Tiếng then ngày 02/4/2023 4/4/2023 09:57:10
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 01/4/2023 4/4/2023 09:54:27
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 31/3/2023 4/4/2023 09:50:28
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 31/3/2023 4/4/2023 09:48:56
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 30/3/2023 4/4/2023 09:47:25
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 29/3/2023 29/3/2023 11:52:16
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 28/3/2023 28/3/2023 11:18:01
Tiếng hát sli lượn ngày 27/3/2023 27/3/2023 11:37:53
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 27/3/2023 27/3/2023 11:37:13
Tiếng then ngày 26/3/2023 26/3/2023 12:02:52
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 25/3/2023 25/3/2023 12:24:32
Thời sự tiếng Mông ngày 25/3/2023 25/3/2023 12:24:23
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 24/3/2023 24/3/2023 11:07:46
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 24/3/2023 24/3/2023 11:06:25
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 23/3/2023 23/3/2023 11:14:36
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 22/3/2023 22/3/2023 11:31:24
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 21/3/2023 21/3/2023 10:43:46
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 20/3/2023 20/3/2023 10:17:10

Lịch Phát sóng

 • T2

  18/09

 • T3

  19/09

 • T4

  20/09

 • T5

  21/09

 • T6

  22/09

 • T7

  23/09

 • CN

  24/09

Dữ liệu ngày 22/09/2023 chưa được cập nhật
Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng