Tiếng then ngày 20/6/2021

Tên chương trình Ngày cập nhật
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 15/6/2022 15/6/2022 13:08:05
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 14/6/2022 14/6/2022 12:38:54
Tiếng hát sli lượn ngày 13/6/2022 14/6/2022 00:54:39
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 13/6/2022 14/6/2022 00:52:51
Tiếng then ngày 12/6/2022 12/6/2022 11:37:01
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 11/6/2022 11/6/2022 11:19:20
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 10/6/2022 10/6/2022 11:11:03
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 10/6/2022 10/6/2022 11:10:39
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 09/6/2022 9/6/2022 13:22:56
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 08/6/2022 8/6/2022 12:17:21
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 07/6/2022 7/6/2022 12:35:21
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 06/6/2022 6/6/2022 13:29:10
Tiếng hát sli lượn ngày 06/6/2022 6/6/2022 13:28:49
Tiếng then ngày 05/6/2022 6/6/2022 13:28:33
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 04/6/2022 4/6/2022 11:00:40
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 03/6/2022 3/6/2022 13:05:00
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 03/6/2022 3/6/2022 13:03:37
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 02/6/2022 2/6/2022 11:30:33
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 01/6/2022 1/6/2022 12:08:37
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 31/5/2022 31/5/2022 15:02:37
Tiếng hát sli lượn ngày 30/5/2022 30/5/2022 12:10:45
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 30/5/2022 30/5/2022 12:10:12
Tiếng then ngày 29/5/2022 29/5/2022 12:09:12
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 28/5/2022 28/5/2022 14:24:52

Lịch Phát sóng

 • T2

  08/08

 • T3

  09/08

 • T4

  10/08

 • T5

  11/08

 • T6

  12/08

 • T7

  13/08

 • CN

  14/08

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng