Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 17/6/2021

Tên chương trình Ngày cập nhật
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 22/7/2022 22/7/2022 11:24:24
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 21/7/2022 21/7/2022 13:36:07
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 20/7/2022 20/7/2022 13:26:35
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 19/7/2022 19/7/2022 13:55:10
Tiếng hát sli lượn ngày 18/7/2022 18/7/2022 11:45:13
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 18/7/2022 18/7/2022 11:43:30
Tiếng then ngày 17/7/2022 17/7/2022 14:20:29
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 16/7/2022 16/7/2022 13:20:07
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 15/7/2022 15/7/2022 14:02:37
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 15/7/2022 15/7/2022 14:02:12
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 14/7/2022 14/7/2022 14:27:11
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 13/7/2022 13/7/2022 13:52:16
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 12/7/2022 12/7/2022 13:46:53
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 11/7/2022 11/7/2022 16:32:22
Tiếng hát sli lượn ngày 11/7/2022 11/7/2022 16:31:21
Tiếng then ngày 10/7/2022 10/7/2022 13:52:31
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 9/7/2022 9/7/2022 13:23:59
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 8/7/2022 8/7/2022 15:20:19
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 8/7/2022 8/7/2022 15:17:36
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 7/7/2022 7/7/2022 14:26:27
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 6/7/2022 6/7/2022 15:49:57
Thời sự tiếng Mông ngày 6/7/2022 6/7/2022 15:49:50
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 5/7/2022 5/7/2022 12:25:08
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 4/7/2022 4/7/2022 14:26:50

Lịch Phát sóng

 • T2

  08/08

 • T3

  09/08

 • T4

  10/08

 • T5

  11/08

 • T6

  12/08

 • T7

  13/08

 • CN

  14/08

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng