Tiếng then ngày 13/6/2021

Tên chương trình Ngày cập nhật
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 31/8/2022 31/8/2022 12:19:07
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 30/8/2022 30/8/2022 14:02:34
Tiếng hát sli lượn ngày 29/8/2022 29/8/2022 12:11:33
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 29/8/2022 29/8/2022 12:10:35
Chương trình Tiếng then ngày 28/8/2022 28/8/2022 12:41:37
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 27/8/2022 27/8/2022 12:59:47
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 26/8/2022 26/8/2022 11:21:56
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 26/8/2022 26/8/2022 11:21:33
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 25/8/2022 25/8/2022 13:45:46
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 24/8/2022 24/8/2022 13:14:08
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 23/8/2022 23/8/2022 11:52:33
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 22/8/2022 22/8/2022 13:35:38
Tiếng hát sli lượn ngày 22/8/2022 22/8/2022 13:35:01
Tiếng then ngày 21/8/2022 21/8/2022 12:09:30
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 20/8/2022 20/8/2022 13:40:54
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 19/8/2022 19/8/2022 11:45:43
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 18/8/2022 18/8/2022 12:03:06
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 17/8/2022 17/8/2022 14:03:08
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 16/8/2022 16/8/2022 14:32:14
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 15/8/2022 15/8/2022 11:09:08
Tiếng hát sli lượn ngày 15/8/2022 15/8/2022 11:08:45
Tiếng then ngày 14/8/2022 14/8/2022 11:43:39
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 13/8/2022 13/8/2022 12:04:11
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 12/8/2022 12/8/2022 11:48:44

Lịch Phát sóng

 • T2

  03/10

 • T3

  04/10

 • T4

  05/10

 • T5

  06/10

 • T6

  07/10

 • T7

  08/10

 • CN

  09/10

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = 649.71 VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng