Tiếng then ngày 13/6/2021

Tên chương trình Ngày cập nhật
Chương trình tiếng Then ngày 27/02/2022 27/2/2022 12:25:34
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 26/02/2022 26/2/2022 12:26:50
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 25/02/2022 25/2/2022 12:33:13
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 25/02/2022 25/2/2022 12:32:49
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 24/02/2022 24/2/2022 13:56:49
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 23/02/2022 23/2/2022 12:51:30
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 22/02/2022 22/2/2022 11:33:14
Thời sự tiếng Dao ngày 21/02/2022 21/2/2022 14:06:19
Tiếng hát sli lượn ngày 21/02/2022 21/2/2022 13:58:22
Chương trình tiếng Then ngày 20/02/2022 20/2/2022 13:02:24
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 19/02/2022 19/2/2022 11:02:27
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 18/02/2022 18/2/2022 12:24:20
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 18/02/2022 18/2/2022 12:23:54
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 17/02/2022 17/2/2022 11:20:14
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 16/02/2022 16/2/2022 11:48:52
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 15/02/2022 15/2/2022 14:03:21
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 14/02/2022 14/2/2022 14:06:27
Tiếng hát sli lượn ngày 14/02/2022 14/2/2022 14:05:58
Chương trình tiếng Then ngày 13/02/2022 13/2/2022 14:15:08
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 12/02/2022 12/2/2022 11:00:14
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 11/02/2022 11/2/2022 12:21:13
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 11/02/2022 11/2/2022 12:20:42
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 10/02/2022 10/2/2022 13:31:45
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 09/02/2022 9/2/2022 12:18:34

Lịch Phát sóng

 • T2

  23/01

 • T3

  24/01

 • T4

  25/01

 • T5

  26/01

 • T6

  27/01

 • T7

  28/01

 • CN

  29/01

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = 727.64 VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng