Tiếng then ngày 13/6/2021

Tên chương trình Ngày cập nhật
Tiếng hát sli lượn ngày 07/3/2022 7/3/2022 12:32:36
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 07/3/2022 7/3/2022 12:31:25
Chương trình tiếng Then ngày 06/3/2022 6/3/2022 16:40:54
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 05/3/2022 5/3/2022 12:47:55
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 04/3/2022 4/3/2022 12:16:51
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 04/3/2022 4/3/2022 12:16:02
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 03/3/2022 3/3/2022 12:14:05
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 02/3/2022 2/3/2022 12:25:55
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 01/3/2022 1/3/2022 13:50:01
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 28/02/2022 1/3/2022 02:05:13
Tiếng hát sli lượn ngày 28/02/2022 1/3/2022 02:04:38
Chương trình tiếng Then ngày 27/02/2022 27/2/2022 12:25:34
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 26/02/2022 26/2/2022 12:26:50
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 25/02/2022 25/2/2022 12:33:13
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 25/02/2022 25/2/2022 12:32:49
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 24/02/2022 24/2/2022 13:56:49
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 23/02/2022 23/2/2022 12:51:30
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 22/02/2022 22/2/2022 11:33:14
Thời sự tiếng Dao ngày 21/02/2022 21/2/2022 14:06:19
Tiếng hát sli lượn ngày 21/02/2022 21/2/2022 13:58:22
Chương trình tiếng Then ngày 20/02/2022 20/2/2022 13:02:24
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 19/02/2022 19/2/2022 11:02:27
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 18/02/2022 18/2/2022 12:24:20
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 18/02/2022 18/2/2022 12:23:54

Lịch Phát sóng

 • T2

  25/09

 • T3

  26/09

 • T4

  27/09

 • T5

  28/09

 • T6

  29/09

 • T7

  30/09

 • CN

  01/10

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng