Tiếng then ngày 13/6/2021

Tên chương trình Ngày cập nhật
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 14/5/2022 14/5/2022 16:06:18
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 13/5/2022 14/5/2022 05:44:49
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 13/5/2022 14/5/2022 05:44:25
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 12/5/2022 12/5/2022 11:37:18
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 11/5/2022 11/5/2022 12:43:59
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 10/5/2022 10/5/2022 14:07:31
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 09/5/2022 9/5/2022 14:43:15
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 09/5/2022 9/5/2022 14:42:27
Chương trình tiếng Then ngày 08/5/2022 8/5/2022 13:01:07
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 07/5/2022 7/5/2022 14:08:38
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 06/5/2022 6/5/2022 15:16:01
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 06/5/2022 6/5/2022 15:15:30
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 05/5/2022 5/5/2022 15:06:45
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 04/5/2022 4/5/2022 11:53:23
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 03/5/2022 3/5/2022 14:03:50
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 02/5/2022 2/5/2022 13:02:51
Tiếng hát sli lượn ngày 02/5/2022 2/5/2022 13:02:25
Chương trình tiếng Then ngày 01/5/2022 1/5/2022 14:32:41
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 30/4/2022 30/4/2022 11:29:33
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 29/4/2022 29/4/2022 11:05:58
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 29/4/2022 29/4/2022 11:05:38
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 28/4/2022 28/4/2022 12:10:50
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 27/4/2022 27/4/2022 12:28:47
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 26/4/2022 26/4/2022 12:27:58

Lịch Phát sóng

 • T2

  23/01

 • T3

  24/01

 • T4

  25/01

 • T5

  26/01

 • T6

  27/01

 • T7

  28/01

 • CN

  29/01

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = 727.64 VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng