Tiếng then ngày 13/6/2021

Tên chương trình Ngày cập nhật
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 15/7/2022 15/7/2022 14:02:37
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 15/7/2022 15/7/2022 14:02:12
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 14/7/2022 14/7/2022 14:27:11
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 13/7/2022 13/7/2022 13:52:16
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 12/7/2022 12/7/2022 13:46:53
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 11/7/2022 11/7/2022 16:32:22
Tiếng hát sli lượn ngày 11/7/2022 11/7/2022 16:31:21
Tiếng then ngày 10/7/2022 10/7/2022 13:52:31
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 9/7/2022 9/7/2022 13:23:59
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 8/7/2022 8/7/2022 15:20:19
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 8/7/2022 8/7/2022 15:17:36
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 7/7/2022 7/7/2022 14:26:27
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 6/7/2022 6/7/2022 15:49:57
Thời sự tiếng Mông ngày 6/7/2022 6/7/2022 15:49:50
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 5/7/2022 5/7/2022 12:25:08
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 4/7/2022 4/7/2022 14:26:50
Tiếng hát sli lượn ngày 4/7/2022 4/7/2022 14:26:24
Tiếng then ngày 3/7/2022 3/7/2022 11:55:03
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 2/7/2022 2/7/2022 11:51:27
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 01/7/2022 1/7/2022 11:04:48
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 01/7/2022 1/7/2022 11:03:45
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 30/6/2022 30/6/2022 13:00:55
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 29/6/2022 29/6/2022 12:10:02
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 28/6/2022 29/6/2022 12:07:37

Lịch Phát sóng

 • T2

  30/01

 • T3

  31/01

 • T4

  01/02

 • T5

  02/02

 • T6

  03/02

 • T7

  04/02

 • CN

  05/02

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = 724.47 VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng