Tiếng then ngày 13/6/2021

Tên chương trình Ngày cập nhật
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 25/5/2022 25/5/2022 14:08:22
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 24/5/2022 24/5/2022 16:09:07
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 23/5/2022 23/5/2022 15:15:30
Tiếng hát sli lượn ngày 23/5/2022 23/5/2022 15:14:58
Tiếng then ngày 22/5/2022 22/5/2022 11:56:51
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 21/5/2022 21/5/2022 14:58:13
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 20/5/2022 20/5/2022 12:07:07
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 20/5/2022 20/5/2022 12:06:38
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 19/5/2022 19/5/2022 12:37:08
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 18/5/2022 18/5/2022 11:30:01
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 17/5/2022 17/5/2022 23:40:26
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 16/5/2022 16/5/2022 12:32:45
Tiếng hát sli lượn ngày 16/5/2022 16/5/2022 12:32:23
Chương trình tiếng Then ngày 15/5/2022 15/5/2022 15:14:16
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 14/5/2022 14/5/2022 16:06:18
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 13/5/2022 14/5/2022 05:44:49
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 13/5/2022 14/5/2022 05:44:25
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 12/5/2022 12/5/2022 11:37:18
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 11/5/2022 11/5/2022 12:43:59
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 10/5/2022 10/5/2022 14:07:31
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 09/5/2022 9/5/2022 14:43:15
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 09/5/2022 9/5/2022 14:42:27
Chương trình tiếng Then ngày 08/5/2022 8/5/2022 13:01:07
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 07/5/2022 7/5/2022 14:08:38

Lịch Phát sóng

 • T2

  21/11

 • T3

  22/11

 • T4

  23/11

 • T5

  24/11

 • T6

  25/11

 • T7

  26/11

 • CN

  27/11

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = 707.02 VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng