Tiếng then ngày 02/5/2021

Tên chương trình Ngày cập nhật
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 03/5/2024 3/5/2024 11:06:59
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 02/5/2024 3/5/2024 00:05:45
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 01/5/2024 1/5/2024 09:59:47
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 30/4/2024 30/4/2024 09:39:44
Tiếng hát si lượn ngày 29/4/2024 29/4/2024 10:48:43
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 29/4/2024 29/4/2024 10:48:10
Tiếng then ngày 28/4/2024 28/4/2024 10:45:38
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 27/4/2024 27/4/2024 10:38:31
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 26/4/2024 26/4/2024 13:10:00
Văn nghệ Tày Nùng ngày 26/4/2024 26/4/2024 13:09:34
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 25/4/2024 25/4/2024 10:00:25
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 24/4/2024 24/4/2024 10:43:51
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 23/4/2024 23/4/2024 10:50:43
Tiếng hát sli lượn ngày 22/4/2024 22/4/2024 09:40:07
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 22/4/2024 22/4/2024 09:39:18
Tiếng then ngày 21/4/2024 21/4/2024 10:21:48
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 20/4/2024 20/4/2024 09:52:06
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 19/4/2024 19/4/2024 10:25:48
Văn nghệ tiếng Tày nùng ngày 19/4/2024 19/4/2024 10:25:25
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 18/4/2024 18/4/2024 10:02:05
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 17/4/2024 17/4/2024 10:13:16
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 16/4/2024 16/4/2024 10:13:31
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 15/4/2024 15/4/2024 09:59:24
Chương trình tiến Then ngày 14/4/2024 15/4/2024 07:52:47

Lịch Phát sóng

 • T2

  15/07

 • T3

  16/07

 • T4

  17/07

 • T5

  18/07

 • T6

  19/07

 • T7

  20/07

 • CN

  21/07

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng