Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 20/4/2021

Tên chương trình Ngày cập nhật
Văn hóa văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 01/9/2023 1/9/2023 12:08:46
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 31/8/2023 31/8/2023 11:02:55
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 30/8/2023 30/8/2023 14:14:40
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 29/8/2023 29/8/2023 10:49:59
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 28/8/2023 28/8/2023 11:23:36
Tiếng hát sli lượn ngày 28/8/2023 28/8/2023 11:22:25
Tiếng then ngày 27/8/2023 27/8/2023 11:31:05
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 26/8/2023 26/8/2023 10:41:09
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 25/8/2023 25/8/2023 14:08:27
Thời sự tiếng Mông ngày 25/8/2023 25/8/2023 14:08:17
Văn hóa văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 25/8/2023 25/8/2023 14:07:57
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 24/8/2023 24/8/2023 13:37:14
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 23/8/2023 23/8/2023 12:27:12
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 22/8/2023 22/8/2023 12:42:29
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 21/8/2023 21/8/2023 13:31:50
Tiếng hát sli lượn ngày 21/8/2023 21/8/2023 13:31:26
Tiếng then ngày 20/8/2023 20/8/2023 12:43:37
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 19/8/2023 19/8/2023 14:38:57
Văn hóa văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 18/8/2023 18/8/2023 13:47:09
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 18/8/2023 18/8/2023 13:45:32
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 17/8/2023 17/8/2023 11:59:48
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 16/8/2023 16/8/2023 11:18:34
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 15/8/2023 15/8/2023 14:35:14
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 14/8/2023 14/8/2023 11:59:40

Lịch Phát sóng

 • T2

  04/12

 • T3

  05/12

 • T4

  06/12

 • T5

  07/12

 • T6

  08/12

 • T7

  09/12

 • CN

  10/12

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = Unable to connect to the remote server VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng