Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 20/4/2021

Tên chương trình Ngày cập nhật
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 19/9/2023 19/9/2023 11:05:16
Tiếng hát sli lượn ngày 18/9/2023 18/9/2023 13:19:11
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 18/9/2023 18/9/2023 13:17:37
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 17/9/2023 17/9/2023 13:03:34
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 16/9/2023 16/9/2023 14:53:55
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 15/9/2023 15/9/2023 13:02:47
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 15/9/2023 15/9/2023 13:02:11
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 14/9/2023 14/9/2023 11:11:38
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 13/9/2023 13/9/2023 11:09:48
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 12/9/2023 12/9/2023 11:35:18
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 11/9/2023 11/9/2023 12:57:33
Tiếng hát sli lượn ngày 11/9/2023 11/9/2023 12:56:02
Chương trình tiếng then ngày 10/9/2023 10/9/2023 23:46:17
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 09/9/2023 9/9/2023 13:26:47
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 08/9/2023 8/9/2023 10:08:07
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 08/9/2023 8/9/2023 10:07:21
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 07/9/2023 7/9/2023 11:51:08
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 06/9/2023 6/9/2023 11:16:48
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 05/9/2023 5/9/2023 11:38:18
Tiếng hát sli lượn ngày 04/9/2023 4/9/2023 12:22:25
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 04/9/2023 4/9/2023 12:21:49
Tiếng hát sli lượn ngày 03/9/2023 3/9/2023 13:59:58
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 02/9/2023 2/9/2023 13:44:41
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 01/9/2023 1/9/2023 12:09:38

Lịch Phát sóng

 • T2

  04/12

 • T3

  05/12

 • T4

  06/12

 • T5

  07/12

 • T6

  08/12

 • T7

  09/12

 • CN

  10/12

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = Unable to connect to the remote server VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng