Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 20/4/2021

Tên chương trình Ngày cập nhật
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 09/10/2023 9/10/2023 12:04:14
Chương trình tiếng Then ngày 08/10/2023 8/10/2023 13:32:25
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 07/10/2023 7/10/2023 12:34:48
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 06/10/2023 6/10/2023 13:19:54
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 06/10/2023 6/10/2023 13:19:32
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 05/10/2023 5/10/2023 10:54:17
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 04/10/2023 5/10/2023 01:50:35
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 03/10/2023 3/10/2023 11:19:12
Tiếng hát sli lượn ngày 02/10/2023 3/10/2023 04:10:30
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 02/10/2023 3/10/2023 04:08:03
Chương trình tiếng Then ngày 01/10/2023 2/10/2023 02:10:07
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 30/9/2023 30/9/2023 11:03:25
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 29/9/2023 30/9/2023 10:11:52
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 29/9/2023 30/9/2023 10:09:47
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 28/9/2023 28/9/2023 10:55:21
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 27/9/2023 28/9/2023 09:28:38
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 26/9/2023 26/9/2023 12:32:44
Tiếng hát sli lượn ngày 25/9/2023 25/9/2023 11:55:42
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 25/9/2023 25/9/2023 11:54:45
Chương trình tiếng Then ngày 24/9/2023 24/9/2023 11:45:33
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 23/9/2023 23/9/2023 11:31:51
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 22/9/2023 22/9/2023 12:12:19
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 21/9/2023 21/9/2023 11:48:20
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 20/9/2023 20/9/2023 11:24:33

Lịch Phát sóng

 • T2

  04/12

 • T3

  05/12

 • T4

  06/12

 • T5

  07/12

 • T6

  08/12

 • T7

  09/12

 • CN

  10/12

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = Unable to connect to the remote server VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng