Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 28/11/2020

Tên chương trình Ngày cập nhật
Tiếng then ngày 30/8/2020 30/8/2020 16:55:24
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 29/8/2020 29/8/2020 17:28:22
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 28/8/2020 28/8/2020 21:19:52
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 28/8/2020 28/8/2020 21:19:31
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 27/8/2020 27/8/2020 19:23:35
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 26/8/2020 26/8/2020 17:19:07
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 25/8/2020 25/8/2020 20:49:21
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 24/8/2020 24/8/2020 17:21:29
Tiếng hát sli lượn ngày 24/8/2020 24/8/2020 17:20:02
Tiếng then ngày 23/8/2020 23/8/2020 20:22:16
Thời sự tiếng Tày - Nùng ngày 22/8/2020 22/8/2020 18:54:09
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 21/8/2020 21/8/2020 17:08:15
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 21/8/2020 21/8/2020 17:06:58
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 20/8/2020 20/8/2020 17:55:52
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 19/8/2020 19/8/2020 20:13:53
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 18/8/2020 18/8/2020 18:48:56
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 17/8/2020 17/8/2020 18:53:20
Tiếng hát sli lượn ngày 17/8/2020 17/8/2020 18:51:56
Tiếng then ngày 16/8/2020 16/8/2020 19:23:44
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 15/8/2020 15/8/2020 21:07:35
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 14/8/2020 14/8/2020 19:56:40
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 14/8/2020 14/8/2020 19:56:05
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 13/8/2020 13/8/2020 20:57:39
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 12/8/2020 12/8/2020 20:10:51

Lịch Phát sóng

 • T2

  18/09

 • T3

  19/09

 • T4

  20/09

 • T5

  21/09

 • T6

  22/09

 • T7

  23/09

 • CN

  24/09

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng