Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 16/4/2020

Tên chương trình Ngày cập nhật
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 04/8/2020 4/8/2020 17:18:02
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 03/8/2020 3/8/2020 17:27:02
Tiếng hát sli lượn ngày 03/8/2020 3/8/2020 17:25:38
Tiếng then ngày 02/8/2020 2/8/2020 16:57:21
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 01/8/2020 1/8/2020 20:05:26
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 31/7/2020 31/7/2020 18:15:40
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 31/7/2020 31/7/2020 18:15:01
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 30/7/2020 31/7/2020 07:50:52
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 29/7/2020 29/7/2020 18:17:57
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 28/7/2020 28/7/2020 18:12:14
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 27/7/2020 27/7/2020 21:19:22
Tiếng hát sli lượn ngày 27/7/2020 27/7/2020 21:18:46
Tiếng then ngày 26/7/2020 26/7/2020 18:07:38
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 25/7/2020 25/7/2020 19:45:11
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 24/7/2020 25/7/2020 11:15:57
Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 24/7/2020 25/7/2020 11:14:24
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 23/7/2020 23/7/2020 18:26:00
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 22/7/2020 22/7/2020 17:59:42
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 21/7/2020 21/7/2020 19:27:45
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 20/7/2020 20/7/2020 18:37:46
Tiếng hát sli lượn ngày 20/7/2020 20/7/2020 18:35:33
Tiêng then ngày 19/7/2020 20/7/2020 15:29:05
Thời sự tiếng Tày Nùng ngày 18/7/2020 18/7/2020 19:33:28
Chương trình Văn nghệ tiếng Tày Nùng ngày 17/7/2020 17/7/2020 20:27:04

Lịch Phát sóng

 • T2

  03/08

 • T3

  04/08

 • T4

  05/08

 • T5

  06/08

 • T6

  07/08

 • T7

  08/08

 • CN

  09/08

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

59.120/lượng