Chuyên mục Cơ quan dân cử và cử tri ngày 14/4/2020

Cơ quan dân cử và cử tri

Chuyên mục Cơ quan dân cử và cử tri ngày 06/6/2023: Nâng cao hiệu quả công tác quyết toán vốn đầu tư công Chuyên mục Cơ quan dân cử và cử tri ngày 06/6/2023: Nâng cao hiệu quả công tác quyết toán vốn đầu tư công
Chuyên mục Cơ quan dân cử và cử tri ngày 30/5/2023: Hoàn thiện thể chế chính sách, tạo động lực cho sự phát triển Chuyên mục Cơ quan dân cử và cử tri ngày 30/5/2023: Hoàn thiện thể chế chính sách, tạo động lực cho sự phát triển
Chuyên mục Cơ quan dân cử và cử tri: Tiếng nói công nhân lao động Chuyên mục Cơ quan dân cử và cử tri: Tiếng nói công nhân lao động
Chuyên mục Cơ quan dân cử và cử tri ngày 16/5/2023: Nghịch lý chợ truyền thống nơi thừa chỗ thiếu Chuyên mục Cơ quan dân cử và cử tri ngày 16/5/2023: Nghịch lý chợ truyền thống nơi thừa chỗ thiếu
Chuyên mục Cơ quan dân cử và cử tri ngày 02/5/2023: Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh đưa ra nhiều quyết sách quan trọng Chuyên mục Cơ quan dân cử và cử tri ngày 02/5/2023: Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh đưa ra nhiều quyết sách quan trọng
Chuyên mục Cơ quan dân cử và cử tri ngày 25/4/2023: Phân định xã khu vực III và thôn đặc biệt khó khăn cần sát thực tiễn Chuyên mục Cơ quan dân cử và cử tri ngày 25/4/2023: Phân định xã khu vực III và thôn đặc biệt khó khăn cần sát thực tiễn
Chuyên mục Cơ quan dân cử và cử tri, ngày 18/4/2023: Tăng cường giám sát, gỡ khó khăn đưa công an chính quy về xã, thị trấn Chuyên mục Cơ quan dân cử và cử tri, ngày 18/4/2023: Tăng cường giám sát, gỡ khó khăn đưa công an chính quy về xã, thị trấn
Chuyên mục Cơ quan dân cử và cử tri ngày 11/4/2023: Chính quyền đồng hành, phục vụ doanh nghiệp, hợp tác xã Chuyên mục Cơ quan dân cử và cử tri ngày 11/4/2023: Chính quyền đồng hành, phục vụ doanh nghiệp, hợp tác xã
Chuyên mục Cơ quan dân cử và cử tri ngày 04/4/2023: Đưa nghị quyết vào cuộc sống Sóc Hà từng bước đổi thay đời sống Chuyên mục Cơ quan dân cử và cử tri ngày 04/4/2023: Đưa nghị quyết vào cuộc sống Sóc Hà từng bước đổi thay đời sống
Chuyên mục Cơ quan dân cử và cử tri ngày 28/3/2023: Sắp xếp tinh gọn mạng lưới trường lớp học Chuyên mục Cơ quan dân cử và cử tri ngày 28/3/2023: Sắp xếp tinh gọn mạng lưới trường lớp học
Chuyên mục Cơ quan dân cử và cử tri ngày 21/3/2023: Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND các cấp Chuyên mục Cơ quan dân cử và cử tri ngày 21/3/2023: Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND các cấp
Chuyên mục Cơ quan dân cử và cử tri ngày 14/3/2023: Tăng cường công tác quản lý chợ tạm tại bến xe khách liên tỉnh Chuyên mục Cơ quan dân cử và cử tri ngày 14/3/2023: Tăng cường công tác quản lý chợ tạm tại bến xe khách liên tỉnh
Chuyên mục Cơ quan Dân cử và Cử tri ngày 26/4/2022 Chuyên mục Cơ quan Dân cử và Cử tri ngày 26/4/2022
Chuyên mục Cơ quan dân cử và cử tri ngày 19/4/2022 Chuyên mục Cơ quan dân cử và cử tri ngày 19/4/2022
Chuyên mục Cơ quan dân cử và cử tri ngày 29/3/2022 Chuyên mục Cơ quan dân cử và cử tri ngày 29/3/2022
Chuyên mục Cơ quan dân cử và cử tri ngày 22/3/2022 Chuyên mục Cơ quan dân cử và cử tri ngày 22/3/2022
Chuyên mục Cơ quan dân cử và cử tri ngày 15/3/2022 Chuyên mục Cơ quan dân cử và cử tri ngày 15/3/2022
Chuyên mục Cơ quan Dân cử và Cử tri ngày 08/3/2022 Chuyên mục Cơ quan Dân cử và Cử tri ngày 08/3/2022
Chuyên mục Cơ quan Dân cử và Cử tri ngày 01/3/2022 Chuyên mục Cơ quan Dân cử và Cử tri ngày 01/3/2022
Chuyên mục Cơ quan Dân cử và Cử tri ngày 22/02/2022 Chuyên mục Cơ quan Dân cử và Cử tri ngày 22/02/2022
Chuyên mục Cơ quan Dân cử và Cử tri ngày 15/02/2022 Chuyên mục Cơ quan Dân cử và Cử tri ngày 15/02/2022
Chuyên mục Cơ quan Dân cử và Cử tri ngày 08/02/2022 Chuyên mục Cơ quan Dân cử và Cử tri ngày 08/02/2022
Chuyên mục Cơ quan Dân cư và Cử tri ngày 25/01/2022 Chuyên mục Cơ quan Dân cư và Cử tri ngày 25/01/2022
Chuyên mục Cơ quan dân cử và cử tri ngày 18/01/2022 Chuyên mục Cơ quan dân cử và cử tri ngày 18/01/2022

Lịch Phát sóng

 • T2

  05/06

 • T3

  06/06

 • T4

  07/06

 • T5

  08/06

 • T6

  09/06

 • T7

  10/06

 • CN

  11/06

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel./lượng