Thời sự tiếng Việt ngày 22/3/2020

Tên chương trình Ngày cập nhật
Thời sự tiếng Việt ngày 28/3/2020 28/3/2020 20:23:00
Thời sự tiếng Việt ngày 27/3/2020 27/3/2020 20:26:35
Văn nghệ tổng hợp ngày 26/3/2020 26/3/2020 19:17:31
Thời sự tiếng Việt ngày 26/3/2020 26/3/2020 19:15:31
Chuyên mục Chiến sĩ biên cương ngày 25/3/2020 25/3/2020 21:28:54
Thời sự tiếng Việt ngày 25/3/2020 25/3/2020 21:26:14
Thời sự tiếng Việt ngày 24/3/2020 24/3/2020 20:09:08
Thời sự tiếng Việt ngày 23/3/2020 23/3/2020 19:23:25
Quà tặng âm nhạc ngày 22/3/2020 22/3/2020 20:01:00
Thời sự tiếng Việt ngày 21/3/2020 21/3/2020 20:45:14
Thời sự tiếng Việt ngày 20/3/2020 20/3/2020 20:04:08
Văn nghệ tổng hợp ngày 19/3/2020 19/3/2020 17:56:19
Thời sự tiếng Việt ngày 19/3/2020 19/3/2020 17:54:18
Chuyên mục Chiến sĩ biên cương ngày 18/3/2020 18/3/2020 18:06:30
Thời sự tiếng Việt ngày 18/3/2020 18/3/2020 18:04:31
Thời sự tiếng Việt ngày 17/3/2020 17/3/2020 17:44:16
Thời sự tiếng Việt ngày 16/3/2020 16/3/2020 18:12:47
Quà tặng âm nhạc ngày 15/3/2020 15/3/2020 21:02:34
Thời sự tiếng Việt ngày 15/3/2020 15/3/2020 21:00:36
Thời sự tiếng Việt ngày 14/3/2020 14/3/2020 20:30:36
Thời sự tiếng Việt ngày 13/3/2020 13/3/2020 18:30:55
Văn nghệ tổng hợp ngày 18/01/2020 12/3/2020 17:38:00
Thời sự tiếng Việt ngày 12/3/2020 12/3/2020 17:36:20
Chuyên mục Chiến sĩ biên cương ngày 11/3/2020 11/3/2020 20:20:56

Lịch Phát sóng

 • T2

  06/07

 • T3

  07/07

 • T4

  08/07

 • T5

  09/07

 • T6

  10/07

 • T7

  11/07

 • CN

  12/07

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

50.170/lượng