Thời sự tiếng Việt ngày 27/01/2020

Tên chương trình Ngày cập nhật
Chuyên mục Chiến sĩ biên cương ngày 12/8/2020 12/8/2020 20:10:23
Thời sự tiếng Việt ngày 12/8/2020 12/8/2020 20:09:46
Thời sự tiếng Việt ngày 11/8/2020 11/8/2020 18:35:03
Thời sự tiếng Việt ngày 10/8/2020 10/8/2020 19:05:59
Quà tặng âm nhạc ngày 09/8/2020 9/8/2020 18:41:21
Thời sự tiếng Việt ngày 09/8/2020 9/8/2020 18:39:35
Thời sự tiếng Việt ngày 08/8/2020 8/8/2020 20:30:18
Thời sự tiếng Việt ngày 07/8/2020 7/8/2020 17:31:57
Văn nghệ tổng hợp tiếng Việt ngày 06/8/2020 6/8/2020 20:32:06
Thời sự tiếng Việt ngày 06/8/2020 6/8/2020 20:29:15
Thời sự tiếng Việt ngày 05/8/2020 5/8/2020 19:49:00
Chuyên mục Chiến sĩ biên cương ngày 05/8/2020 5/8/2020 19:47:11
Thời sự tiếng Việt ngày 04/8/2020 4/8/2020 17:18:23
Thời sự tiếng Việt ngày 03/8/2020 3/8/2020 17:27:28
Quà tặng âm nhạc ngày 02/8/2020 2/8/2020 17:30:29
Thời sự tiếng Việt ngày 02/8/2020 2/8/2020 16:50:22
Thời sự tiếng Việt ngày 01/8/2020 1/8/2020 20:05:04
Thời sự tiếng Việt ngày 31/7/2020 31/7/2020 18:14:10
Thời sự tiếng Việt ngày 30/7/2020 31/7/2020 07:51:17
Văn nghệ tổng hợp tiếng Việt ngày 30/7/2020 31/7/2020 07:49:28
Chuyên mục Chiến sĩ biên cương ngày 29/7/2020 29/7/2020 18:57:16
Thời sự tiếng Việt ngày 29/7/2020 29/7/2020 18:17:13
Thời sự tiếng Việt ngày 28/7/2020 28/7/2020 18:11:07
Thời sự tiếng Việt ngày 27/7/2020 27/7/2020 21:17:12

Lịch Phát sóng

 • T2

  10/08

 • T3

  11/08

 • T4

  12/08

 • T5

  13/08

 • T6

  14/08

 • T7

  15/08

 • CN

  16/08

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

56.400/lượng