Thời sự tiếng Việt ngày 23/01/2020

Tên chương trình Ngày cập nhật
Thời sự tiếng Việt ngày 22/11/2019 22/11/2019 19:32:10
Văn nghệ tổng hợp ngày 21/11/2019 21/11/2019 19:08:20
Thời sự tiếng Việt ngày 21/11/2019 21/11/2019 19:06:31
Chuyên mục Chiến sĩ biên cương ngày 20/11/2019 20/11/2019 19:27:20
Thời sự tiếng Việt ngày 20/11/2019 20/11/2019 19:25:36
Thời sự tiếng Việt ngày 19/11/2019 19/11/2019 19:35:17
Thời sự tiếng Việt ngày 18/11/2019 18/11/2019 22:02:22
Ca nhạc ngày 17/11/2019 17/11/2019 20:50:37
Thời sự tiếng Việt ngày 17/11/2019 17/11/2019 20:46:59
Thời sự tiếng Việt ngày 16/11/2019 16/11/2019 19:07:51
Thời sự tiếng Việt ngày 15/11/2019 15/11/2019 19:54:57
Văn nghệ tổng hợp ngày 14/11/2019 14/11/2019 21:52:48
Thời sự tiếng Việt ngày 14/11/2019 14/11/2019 21:51:06
Chuyên mục Chiến sĩ biên cương ngày 13/11/2019 13/11/2019 19:32:35
Thời sự tiếng Việt ngày 13/11/2019 13/11/2019 19:30:24
Thời sự tiếng Việt ngày 12/11/2019 12/11/2019 21:12:12
Thời sự tiếng Việt ngày 11/11/2019 11/11/2019 17:43:01
Ca nhạc ngày 10/11/2019 10/11/2019 20:29:33
Thời sự tiếng Việt ngày 10/11/2019 10/11/2019 20:27:06
Thời sự tiếng Việt ngày 09/11/2019 9/11/2019 18:52:23
Thời sự tiếng Việt ngày 08/11/2019 8/11/2019 19:53:08
Văn nghệ tổng hợp ngày 07/11/2019 7/11/2019 20:43:30
Thời sự tiếng Dao ngày 07/11/2019 7/11/2019 20:42:38
Thời sự tiếng Việt ngày 07/11/2019 7/11/2019 20:41:14

Lịch Phát sóng

 • T2

  06/04

 • T3

  07/04

 • T4

  08/04

 • T5

  09/04

 • T6

  10/04

 • T7

  11/04

 • CN

  12/04

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

47.870/lượng