Thời sự tiếng Việt ngày 23/01/2020

Tên chương trình Ngày cập nhật
Thời sự tiếng Việt ngày 10/12/2019 10/12/2019 21:28:09
Thời sự tiếng Việt ngày 09/12/2019 9/12/2019 19:50:48
Ca nhạc ngày 08/12/2019 8/12/2019 21:48:36
Thời sự tiếng Việt ngày 08/12/2019 8/12/2019 21:45:39
Thời sự tiếng Việt ngày 07/12/2019 7/12/2019 20:02:56
Thời sự tiếng Việt ngày 06/12/2019 6/12/2019 19:58:58
Văn nghệ tổng hợp ngày 05/12/2019 5/12/2019 22:08:08
Thời sự tiếng Việt ngày 05/12/2019 5/12/2019 22:05:42
Chuyên mục Chiến sĩ biên cương ngày 04/12/2019 4/12/2019 19:06:43
Thời sự tiếng Việt ngày 04/12/2019 4/12/2019 19:04:17
Thời sự tiếng Việt ngày 03/12/2019 3/12/2019 19:49:05
Thời sự tiếng Việt ngày 02/12/2019 2/12/2019 19:18:19
Ca nhạc ngày 01/12/2019 1/12/2019 20:44:58
Thời sự tiếng Việt ngày 01/12/2019 1/12/2019 20:43:14
Thời sự tiếng Việt ngày 30/11/2019 30/11/2019 20:45:42
Thời sự tiếng Việt ngày 29/11/2019 29/11/2019 21:28:53
Thời sự tiếng Việt ngày 2811/2019 28/11/2019 19:12:47
Chuyên mục Chiến sĩ biên cương ngày 2711/2019 27/11/2019 20:09:28
Thời sự tiếng Việt ngày 2711/2019 27/11/2019 20:07:24
Thời sự tiếng Việt ngày 26/11/2019 26/11/2019 20:06:34
Thời sự tiếng Việt ngày 25/11/2019 25/11/2019 20:21:52
Thời sự tiếng Việt ngày 24/11/2019 24/11/2019 19:11:31
Ca nhạc ngày 24/11/2019 24/11/2019 19:09:35
Thời sự tiếng Việt ngày 23/11/2019 23/11/2019 20:40:35

Lịch Phát sóng

 • T2

  06/04

 • T3

  07/04

 • T4

  08/04

 • T5

  09/04

 • T6

  10/04

 • T7

  11/04

 • CN

  12/04

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

47.870/lượng