Thời sự tiếng Việt ngày 23/01/2020

Tên chương trình Ngày cập nhật
Thời sự tiếng Việt ngày 20/4/2020 20/4/2020 20:28:34
Ca nhạc ngày 19/4/2020 19/4/2020 19:40:03
Thời sự tiếng Việt ngày 19/4/2020 19/4/2020 19:37:20
Thời sự tiếng Việt ngày 18/4/2020 18/4/2020 21:27:07
Thời sự tiếng Việt ngày 17/4/2020 17/4/2020 19:27:24
Văn nghệ tổng hợp ngày 16/4/2020 16/4/2020 19:31:04
Thời sự tiếng Việt ngày 16/4/2020 16/4/2020 19:29:21
Chuyên mục Chiến sĩ biên cương ngày 15/4/2020 15/4/2020 19:46:47
Thời sự tiếng Việt ngày 15/4/2020 15/4/2020 19:45:00
Thời sự tiếng Việt ngày 14/4/2020 14/4/2020 19:01:21
Thời sự tiếng Việt ngày 13/4/2020 13/4/2020 21:26:28
Ca nhạc ngày 12/4/2020 12/4/2020 16:57:53
Thời sự tiếng Việt ngày 12/4/2020 12/4/2020 16:54:24
Thời sự tiếng Việt ngày 11/4/2020 11/4/2020 21:15:46
Thời sự tiếng Việt ngày 10/4/2020 10/4/2020 21:07:05
Văn nghệ tổng hợp tiếng Việt ngày 09/4/2020 9/4/2020 19:43:43
Thời sự tiếng Việt ngày 09/4/2020 9/4/2020 19:41:51
Chuyên mục Chiến sĩ biên cương ngày 08/4/2020 8/4/2020 21:04:00
Thời sự tiếng Việt ngày 08/4/2020 8/4/2020 21:01:13
Thời sự tiếng Việt ngày 07/4/2020 7/4/2020 23:02:15
Thời sự tiếng Việt ngày 06/4/2020 6/4/2020 19:21:39
Ca nhạc ngày 05/4/2020 5/4/2020 21:07:29
Thời sự tiếng Việt ngày 05/4/2020 5/4/2020 21:05:14
Thời sự tiếng Việt ngày 04/4/2020 4/4/2020 19:24:57

Lịch Phát sóng

 • T2

  13/07

 • T3

  14/07

 • T4

  15/07

 • T5

  16/07

 • T6

  17/07

 • T7

  18/07

 • CN

  19/07

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

50.620/lượng