Thời sự tiếng Việt ngày 23/01/2020

Tên chương trình Ngày cập nhật
Thời sự tiếng Việt ngày 13/01/2020 13/1/2020 21:05:11
Ca nhạc ngày 12/01/2020 12/1/2020 20:54:08
Thời sự tiếng Việt ngày 12/01/2020 12/1/2020 20:41:24
Thời sự tiếng Việt ngày 11/01/2020 11/1/2020 18:50:41
Thời sự tiếng Việt ngày 10/01/2020 10/1/2020 19:13:45
Văn nghệ tổng hợp ngày 09/01/2020 9/1/2020 21:16:44
Thời sự tiếng Việt ngày 09/01/2020 9/1/2020 21:14:06
Chuyên mục Chiến sĩ biên cương ngày 08/01/2020 8/1/2020 21:31:58
Thời sự tiếng Việt ngày 08/01/2020 8/1/2020 21:29:20
Thời sự tiếng Việt ngày 07/01/2020 7/1/2020 21:28:16
Thời sự tiếng Việt ngày 06/01/2020 6/1/2020 20:48:43
Ca nhạc ngày 05/01/2020 5/1/2020 20:02:30
Thời sự tiếng Việt ngày 05/01/2020 5/1/2020 19:59:47
Thời sự tiếng Việt ngày 04/01/2020 4/1/2020 20:48:40
Thời sự tiếng Việt ngày 03/01/2020 3/1/2020 21:01:49
Văn nghệ tổng hợp ngày 02/01/2020 2/1/2020 19:09:08
Thời sự tiếng Việt ngày 02/01/2020 2/1/2020 19:06:36
Chuyên mục Chiến sĩ biên cương ngày 01/01/2020 1/1/2020 19:01:12
Thời sự tiếng Việt ngày 01/01/2020 1/1/2020 18:59:28
Thời sự tiếng Việt ngày 31/12/2019 31/12/2019 19:50:57
Thời sự tiếng Việt ngày 30/12/2019 30/12/2019 19:18:55
Ca nhạc ngày 29/12/2019 29/12/2019 20:01:54
Thời sự tiếng Việt ngày 29/12/2019 29/12/2019 20:00:01
Thời sự tiếng Việt ngày 28/12/2019 28/12/2019 21:30:19

Lịch Phát sóng

 • T2

  06/04

 • T3

  07/04

 • T4

  08/04

 • T5

  09/04

 • T6

  10/04

 • T7

  11/04

 • CN

  12/04

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

47.870/lượng