Thời sự tiếng Việt ngày 23/01/2020

Tên chương trình Ngày cập nhật
Văn nghệ tổng hợp ngày 30/01/2020 30/1/2020 18:41:05
Thời sự tiếng Việt ngày 30/01/2020 30/1/2020 18:38:49
Chuyên mục Chiến sĩ biên cương ngày 29/01/2020 30/1/2020 07:48:02
Thời sự tiếng Việt ngày 29/01/2020 30/1/2020 07:46:14
Thời sự tiếng Việt ngày 28/01/2020 28/1/2020 19:27:48
Thời sự tiếng Việt ngày 27/01/2020 27/1/2020 18:57:47
Ca nhạc ngày 26/01/2020 26/1/2020 21:55:52
Thời sự tiếng Việt ngày 26/01/2020 26/1/2020 21:52:13
Thời sự tiếng Việt ngày 25/01/2020 25/1/2020 21:55:03
Thời sự tiếng Việt ngày 24/01/2020 24/1/2020 23:04:28
Văn nghệ tổng hợp ngày 23/01/2020 23/1/2020 20:52:39
Chuyên mục Chiến sĩ biên cương ngày 22/01/2020 22/1/2020 21:31:05
Thời sự tiếng Việt ngày 22/01/2020 22/1/2020 21:28:42
Thời sự tiếng Việt ngày 21/01/2020 21/1/2020 20:17:47
Thời sự tiếng Việt ngày 20/01/2020 20/1/2020 19:51:32
Ca nhạc ngày 19/01/2020 19/1/2020 19:35:22
Thời sự tiếng Việt ngày 19/01/2020 19/1/2020 19:33:24
Thời sự tiếng Việt ngày 18/01/2020 18/1/2020 22:06:00
Thời sự tiếng Việt ngày 17/01/2020 17/1/2020 20:15:22
Văn nghệ tổng hợp ngày 16/01/2020 16/1/2020 20:52:54
Thời sự tiếng Việt ngày 16/01/2020 16/1/2020 20:50:44
Chuyên mục Chiến sĩ biên cương ngày 15/01/2020 15/1/2020 20:25:54
Thời sự tiếng Việt ngày 15/01/2020 15/1/2020 20:23:49
Thời sự tiếng Việt ngày 14/01/2020 14/1/2020 21:17:31

Lịch Phát sóng

 • T2

  06/04

 • T3

  07/04

 • T4

  08/04

 • T5

  09/04

 • T6

  10/04

 • T7

  11/04

 • CN

  12/04

Xem toàn bộ

Thông tin cần biết

Thời tiết:

22°C - 36°C nhiều mây, không mưa

1 USD = The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. VNĐ

47.870/lượng